Lubuskie - Warte Zachodu
UWAGA 22.02.2018 szkolenie w Gorzowie wlkp. Badania termowizyjne w budownictwie Wykładowca: dr hab. Inż. Abdrahman Alsabry Prof. UZ
 • Podsumowanie kadencji 2014-2018

  18.02.2018

  Podsumowanie kadencji 2014-2018

   

  Aktualnie jest nas w Lubuskiej Izbie Inżunierów Budownictwa 3135 osób.

  Z tego 11 % stanowią kobiety.

   

  W skali kraju w samorządzie zawodowym zrzeszonych jest 115 983 członków,

  a MY stanowimy niespełna 3%.

  więcej >>
 • Seminarium Gorzowskie

  16.02.2018

  Seminarium Gorzowskie

   

  Targi

  dla architektów, konstruktorów, projektantów, biur projektowych, inżynierów budownictwa, inspektorów nadzoru oraz inwestorów instytucjonalnych

  więcej >>
 • OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW

  20.02.2018

  OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW

   

  szkolenie   GORZÓW WLKP. 08.03.2018 R

  więcej >>
 • KURS PRZYGOTOWAWCZY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

  27.01.2018

  KURS PRZYGOTOWAWCZY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

   

  Zielonogórska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Zielonej Górze

  ogłasza nabór na kurs

  więcej >>

STRONA GŁÓWNA

PILNE!

OGŁOSZENIE
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB


Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że

osoby zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego mogą składać
wnioski o nadanie uprawnień budowlanych
w sesji Nr 1/2018

 

w dniach od 15 stycznia  do 9 lutego 2018r.
w siedzibie Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

przy ul. Kazimierza Wielkiego 10 w Gorzowie Wlkp.

 

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą w biurze Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  (pok. I piętro), w godzinach:

-    poniedziałki        – w godz. 12.00 - 14.00

-    piątki                   – w godz. 12.00 - 14.00

Dokumenty można też przesyłać pocztą do dnia 16 lutego br. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres:

 

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

ul. Kazimierza Wielkiego 10, 66-400 Gorzów Wlkp.


Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 1/2018 – 18 maja 2018r.

 

Osoby, które uzyskały wynik negatywny egzaminu i zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu, winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu, najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 16 marca  2018r.

UWAGA:
Zgodnie z art. 12 pkt 4 i ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016r., poz. 290 z późn. zm.) pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania.

 Podaruj 1% podatku

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku za pośrednictwem Fundacji „Dobro Powraca” na leczenie i rehabilitację Pawła Słotwińskiego.

16.02.2018 WIĘCEJ...
Wyrok trybunału konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane w zakresie w jakim upoważnia właściwego ministra do określenia "ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych".

08.02.2018 WIĘCEJ...
Zawody Wędkarskie

Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do udziału w IV edycji  Zawodów w wędkarstwie morskim o Puchar Przewodniczącego POIIB

02.02.2018 WIĘCEJ...
pismo prezesa PIIB A. R. Dobruckiego

Prezes PIIB A. R. Dobrucki wystosował pismo do Teresy Czerwińskiej, Minister Finansów w związku z propozycją zmian przepisów ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie doprecyzowania przepisów umożliwiających stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów przez inżynierów budownictwa.

27.01.2018 WIĘCEJ...
Projektu ustawy o zmianie ustawy o własności lokali

Szanowni Państwo, 

W związku z pismem z Kancelarii Sejmu, w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o własności lokali,  przekazuję go, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwagi i propozycji zmian

 do dnia 12 lutego 2018 r., na adres e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl

Z poważaniem przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB Mirosław Gruszecki

27.01.2018 WIĘCEJ...