Lubuskie - Warte Zachodu
 • kurs przygotowawczy

  25.02.2021

  NOWY KURS PRZYGOTOWAWCZY WIOSNA 2021

   Zielonogórska Rada Federacji

             Stowarzyszeń Naukowo- 

                    Technicznych

  Naczelnej Organizacji Technicznej

                  w Zielonej Górze

                       rozpoczyna

   

            KURS PRZYGOTOWAWCZY

       NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

                         EDYCJA XXXVII

   

  więcej >>

STRONA GŁÓWNA

wnioski o nadanie uprawnień budowlanych sesja 1/2021

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB zawiadamia,
że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju,
osoby zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego
mogą składać


wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 1/2021


w terminie od 21 stycznia do 10 marca 2021 r. (termin ostateczny wysyłki dokumentów)


Wnioski należy przesyłać w w/w terminie
TYLKO I WYŁĄCZNIE za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich!


na adres:


Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Podmiejska Boczna 12A, 66-400 Gorzów Wlkp.


Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 1/2021 – 28 maja 2021r.

25.02.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam skan pisma Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Pana Ministra Dariusza Salamończyka z prośbą o opinię w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 957 - w załączeniu).

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym projektem ustawy i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 5 marca br. na adres mailowy:

 

                            lbs@lbs.piib.org.pl 

                                              

                                                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.02.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam skan pisma Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Pana Ministra Dariusza Salamończyka z prośbą o opinię w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk nr 939 - w załączeniu).


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym projektem ustawy i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 3 marca br. na adres mailowy:


                                lbs@lbs.piib.org.pl 


                                               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.02.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam pismo z Kancelarii Sejmu z prośbą o przedstawienie opinii w sprawie rządowego projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (druk nr 916 - w załączeniu).

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym projektem ustawy i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 3 marca br. na następujący adres mailowy:

 

                      lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                                         Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej

19.02.2021 WIĘCEJ...
prośba o uwagi

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam dokument "Mapa drogowa dekarbonizacji polskiego budownictwa 2050" autorstwa Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 23 lutego br. na adres mailowy:

 

                         lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                                             Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

17.02.2021 WIĘCEJ...