Lubuskie - Warte Zachodu
 • Spreewald - rejs łódkami

  18.05.2022

  Spreewald - rejs łódkami

   

   

   

          Zapraszamy 

   

             na rejs 

   

          3.06.2022 r

                                           

  więcej >>
 • XXI Zjazd sprawozdawczo- wyborczy LOIIB

  26.04.2022

  XXI Zjazd sprawozdawczo- wyborczy LOIIB

     

   

       Zapraszamy do

   

       zapoznania się

   

       z  przebiegiem

   

             Zjazdu

  więcej >>
 • uroczystość XX - lecia LOIIB w Świebodzinie

  04.04.2022

  uroczystość XX - lecia LOIIB w Świebodzinie

        Zapraszamy

   

      do galerii zdjęć

   

  z uroczystości XX lecia

   

       w Świebodzinie

  więcej >>
 • uroczystość XX-lecia LOIIB

  12.03.2022

  uroczystość XX-lecia LOIIB

     

  Zapraszamy do 

   

        galerii zdjęć

   

       z uroczystości

   

      XX-lecia LOIIB

  więcej >>
 • apel o pomoc dla Ukrainy

  28.02.2022

  Apel o pomoc dla Ukrainy

   

               Życie w pokoju

   

       i poczuciu bezpieczeństwa

   

       to prawo każdego człowieka

  więcej >>
 • 28 edycja lubuski mister budowy

  11.01.2022

  28 edycja lubuski mister budowy

       

   

                  zapraszamy

   

                do zgłaszania

   

         obiektów budowlanych

   

                 do konkursu

   

   

  więcej >>

STRONA GŁÓWNA

prośba o opinię

Szanowni Państwo

 

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i OSR.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 30 maja br. na adres mailowy:

 

                               lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

20.05.2022 WIĘCEJ...
IV międzynarodowe forum tunelowe


W imieniu Polskiego Kongresu Drogowego – Komitetu Narodowego Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC, zapraszamyna IV Międzynarodowe Forum Tunelowe w dniach 30 maja-1 czerwca 2022 r.

Konferencja odbędzie się w hotelu Novotel Centrum we Wrocławiu.

Ze względu na wygodę naszych uczestników i poszerzenie dostępu do konferencji, będziemy proponować rozwiązanie hybrydowe czyli mogą być Państwo z nami albo we Wrocławiu lub śledzić konferencję zdalne.

Nasze doświadczenia z realizacji konferencji hybrydowych z tego roku pokazują, że jest to najlepszy sposób komunikacji z naszymi odbiorcami i partnerami. W trakcie wydarzenia możliwa jest komunikacja pomiędzy
uczestnikami na miejscu i tymi połączymy zdalnie. Uczestnicy zdalni mogą zadawać pytania prelegentom do ich prezentacji podczas sesji pytań i odpowiedzi, która kończy każdą sesję.

17.05.2022 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam:

- projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych,

- projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych wraz z uzasadnieniem i OSR .

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 20 maja br. na adres mailowy: 

 

                           lbs@lbs.piib.org.pl

                                   

                                      Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

16.05.2022 WIĘCEJ...
komunikat przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej loiib

Informacja dla osób, które złożyły dokumenty

na egzamin w XXXIX sesji egzaminacyjnej – maj 2022r.

 

Egzamin pisemny zostanie przeprowadzony 27 maja 2022 r. w Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, ul. Z. Szafrana 1

o godzinie 9:00 - konstrukcje budowlane

o godzinie 13:00 - pozostałe specjalności

Ze względów organizacyjnych prosimy przyjść pół godziny wcześniej z dowodem tożsamości.

Terminy egzaminów ustnych podajemy w dalszej części artykułu.

 

12.05.2022 WIĘCEJ...
podziękowania

Szanowni delegaci

W imieniu Przewodniczącej Okręgowej Rady LOIIB Pani Ewy Bosy serdecznie gratulujemy członkom
Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa , którzy zostali wybrani na delegatów w VI
kadencji na lata 2022- 2026 i dziękujemy za ich pracę podczas XXI Zjazdu sprawozdawczo- wyborczego.


Jednocześnie pragniemy pogratulować nowowybranym członkom do organów Izby i wierzymy ,że
zaufanie, jakim zostali obdarzeni przez delegatów przyczyni się do owocnego i rzetelnego działania
oraz współpracy z pozostałymi członkami przez następne cztery lata.

10.05.2022 WIĘCEJ...
polsko- niemiecki projekt transformation 20

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że z dniem 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna realizację projektu "Transformation 20" wspólnie z niemieckim partnerem, tj. Brandenburską Izbą Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Poczdamie.

Kierownikiem projektu zgodnie z Uchwałą LOIIB w Gorzowie Wlkp jest Józef T. Finster.

Jest to Polsko - Niemiecki projekt o nazwie TRANSFORMATION 20. / z INTERREG VAFMP Euroregionu Pro Europa Viadrina/ na organizację polsko - niemieckiej konferencji w dniu 21 czerwca 2022 roku w Filharmonii w Gorzowie z udziałem ok. 300 osób. Będą to inżynierowie budownictwa z woj. lubuskiego i Brandenburgii oraz architekci, projektanci, inspektorowie nadzoru i wykonawcy, którzy obchodzą 20-lecie założenia Izby, zrzeszającej ok. 3 000 członków z woj. lubuskiego.

W konferencji wezmą udział władze woj. lubuskiego oraz naukowcy z Uniwersytetu oraz politechniki i innych wyższych uczelni regionu.

10.05.2022 WIĘCEJ...
szkolenie qatar- dubai 19-27.11.2022

Szanowni Państwo,


Z uwagi na niezwykle udaną 1 edycję szkolenia inżynierów '' Budownictwo bez kompleksów i granic'' w dniach 5-12/03/2022 ,która została ogłoszona na na stronie Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
przesyłamy propozycję kolejnej edycji szkolenia .połączonej z jednodniowym wyjazdem do Kataru na mecz Polska -Meksyk.

Chcemy pokazać, że obecny budowlany rynek pracy jest międzynarodowy i jest to współczesna konieczność. Czyli zamiast emigracji kilku miesięczne kontrakty w Singapurze, Londynie, Nowym Yorku, Dubaju itp co przy dzisiejszej opcji pracy zdalnej, jest po prostu rzeczywistością.


W załączeniu program szkolenia edycja 2 Dubai-Qatar.

10.05.2022 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (UD369).

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w załączonej tabeli w terminie do dnia 12 maja br. na adres:

 

                           lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                       Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

26.04.2022 WIĘCEJ...
konferencja budujemy bezpiecznie i nowocześnie

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórski Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Lubuska Izba Budownictwa i Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
zapraszają na konferencję

„Budujemy bezpiecznie i nowocześnie”, która odbędzie się 5 maja 2022 r. o godz. 10:00 w sali 215, budynek A8 Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Prof. Z. Szafrana 1 w Zielonej Górze.


Konferencja składać się będzie z części teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie wydarzenia przewidziano pokazy ewakuacji operatora żurawia oraz inspekcji żurawia z wykorzystaniem drona na budowie wielopoziomowego parkingu obok zielonogórskiej Palmiarni.

20.04.2022 WIĘCEJ...
regaty żeglarskie o mistrzostwo polski w klasie omega

Szanowni Państwo,

Warmińsko- Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje  Regaty Żeglarskie o Mistrzostwo Polski w klasie Omega , które przeprowadzone zostaną w dniu 27 sierpnia 2022 r na akwenie jeziora Ukiel (Krzywe)  Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego "Słoneczna Polana" ul. Sielska 38 w Olsztynie.

 

Cumujemy w hotelu Omega w terminie 26-28 sierpnia 2022 r.

Zaproszenia wraz z regulaminem i niezbędnymi informacjami prześlemy w terminie późniejszym.

A tymczasem prosimy kompletować załogi i rezerwować czas w kalendarzu!!!!!

19.04.2022 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo


Poniżej przesyłam mail od Pana Janusza Szczepańskiego - Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej OIIB w sprawie Komentarza do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i przygotowanie ewentualnych uwag do dnia 5 kwietnia br.


Komentarz i szablony są dostępne na stronie internetowej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: Zakres i formy projektu budowlanego - komentarz i szablony - Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (piib.org.pl)


                         Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

31.03.2022 WIĘCEJ...
konferencja pn ewakuacja osób z niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo


W imieniu prezesa Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa informujemy, że w dniach 7-8 kwietnia b.r. Zarząd Oddziału organizuje konferencję pt. „Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami”.


Współorganizatorami konferencji będą: Dolnośląska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Miejska PSP we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SIBP).

Konferencja odbędzie się w hotelu Novotel na ul. Wyścigowej 35 we Wrocławiu.

Na stronie internetowej www.sitp-wroclaw.pl są już podane szczegółowe informacje jeżeli chodzi o koszt uczestnictwa oraz jest zamieszczony formularz zgłoszeniowy.

31.03.2022 WIĘCEJ...
pomoc dla ukrainy - zbiórka w urzędzie marszałkowskim

Szanowni Państwo,


W Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze i w Gorzowie zostały uruchomione centra pomocy chodźcom z Ukrainy. Codziennie do urzędu trafiają uciekinierzy w poszukiwaniu jedzenia i podstawowych artykułów higienicznych.

Zachęcamy Państwa do przyłączenia się do akcji. Na stronie www.lubuskie.pl codziennie aktualizujemy zapotrzebowanie na konkretne artykuły.

Dziś potrzebne są:
- wiosenna dla dzieci i młodzieży
- szampony
- kremy nawilżające
- antyperspiranty
- obuwie sportowe
 -oleje,
- mąki,
- kasze,
- płatki owsiane,
- bielizna,
- skarpetki
Centra Pomocowe w Zielonej Górze i Gorzowie są czynne codziennie!
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
w sobotę i niedzielę w godzinach od 12.00 do 17.00


31.03.2022 WIĘCEJ...
okólnik MSZ w sprawie zaniechania współpracy z federacją rosyjską

Szanowni Państwo,

w dalszej części artykułu w załączniku przedstawiamy Państwu pismo podsekretarza stanu MSZ Marcina Przydacza w sprawie stanowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w kwestii stosunków z Federacją Rosyjską i kontaktów z oficjalnymi przedstawicielami tego państwa. 

17.03.2022 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych wraz z uzasadnieniem i OSR.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w załączonej tabeli w terminie do dnia 7 kwietnia br. na następujące adres:

 

                           lbs@lbs.piib.org.pl

 

                              Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

16.03.2022 WIĘCEJ...