Lubuskie - Warte Zachodu
 • XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy LOIIB

  22.05.2020

  XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy LOIIB

   

   

                  Podziękowania

   

              za udział w Zjeździe

   

                     oraz wyniki

  więcej >>

STRONA GŁÓWNA

wnioski o nadanie uprawnień budowlanych sesja 2/2020

OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ LOIIB


Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że
osoby zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 2/2020


od dnia 1czerwca do dnia 17 lipca 2020r.
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą w:

1) GORZOWIE WLKP.
w biurze Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ul. Podmiejska Boczna 12 A :
– wtorki i czwartki w godz. 10.00 - 14.00


2) ZIELONEJ GÓRZE
w Placówce Terenowej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
ul. Niepodległości 22, piętro II:
- wtorki i czwartki w godz. 11.00 - 15.00

28.05.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo


W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (UD90).


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 15 czerwca 2020 r. na adres:


lbs@lbs.piib.org.pl 


                 Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

28.05.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 382).

 Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 

1 czerwca 2020 r. na adres:

 

lbs@lbs.piib.org.pl 

                        Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

28.05.2020 WIĘCEJ...
Szkolenia on-line

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, o szkoleniach on -line

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń realizowanych w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na transmisję odbywa się w portalu PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

25.05.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 10 maja 2020 r. na adres:

 

lbs@lbs.piib.org.pl

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

06.05.2020 WIĘCEJ...
Zamknij

XIX ZJAZD LOIIB W DNIACH 18 - 22 MAJA 2020R.

 

 

Dziękujemy za uczestnictwo.