Lubuskie - Warte Zachodu
 • 28 edycja lubuski mister budowy

  11.01.2022

  28 edycja lubuski mister budowy

       

   

                  zapraszamy

   

                do zgłaszania

   

         obiektów budowlanych

   

                 do konkursu

   

   

  więcej >>

STRONA GŁÓWNA

prośba o opinię

Szanowni Państwo

Poniżej przesyłam mail z Ministerstwa Rozwoju i Technologii dotyczący propozycji zmiany brzmienia § 176 ust. 2 pkt 5 projektu nowego Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 24 stycznia br. na adres:

 

                        lbs@lbs.piib.org.pl

                       

                                     Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.01.2022 WIĘCEJ...
komunikat przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej loiib

KOMUNIKAT

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB


Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że osoby zamieszkałe

na terenie województwa lubuskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych

w sesji Nr 1/2022


od dnia 1 lutego do dnia 15 marca 2022r.


Wnioski należy przesyłać w w/w terminie

TYLKO I WYŁĄCZNIE za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich!

(liczy się data stempla pocztowego) na adres:


Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

ul. Podmiejska Boczna 12A,

66-400 Gorzów Wlkp.

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 1/2022 – 27 maja 2022r.

22.01.2022 WIĘCEJ...
decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych

INFORAMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMINY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

W SESJI JESIENNEJ 2021

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna LOOIB informuje, że w dniu 13.01.2022 r 

zostały wysłane do Państwa listem poleconym wszystkie decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych.

 

21.01.2022 WIĘCEJ...
konferencja naukowo-techniczna konstrukcje sprężone

Szanowni Państwo

serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone KS2021 w dniach 12-13 maja 2022.

Konferencja KS2021 organizowana jest w cyklu 3-letnim przez Katedrę Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Poprzednie jej edycje w latach 2012, 2015 i 2018 były bardzo wysoko oceniane przez uczestników i obfitowały w ciekawe wystąpienia. Celem tegorocznej edycji jest ponowne stworzenie forum wymiany informacji oraz dyskusji o osiągnięciach i napotykanych problemach, zarówno teoretyczno - badawczych, jak i - w bardzo dużym stopniu - praktycznych.

Temat wiodący KS201: KONSTRUKCJE CIĘGNOWE


Adres www: www.ks2021.pk.edu.pl 

20.01.2022 WIĘCEJ...
IV międzynarodowe forum tunelowe we wrocławiu

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiego Kongresu Drogowego – Komitetu Narodowego Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC, zapraszamy na IV Międzynarodowe Forum Tunelowe w dniach 1-3 lutego 2022 r. Wierzymy, że uda się nam spotkać na żywo w hotelu Novotel Centrum we Wrocławiu.

Podczas Forum omówimy tematykę przestrzeni podziemnej w kontekście zrównoważonego rozwoju. Tym razem zaproponujemy również wycieczkę techniczną dla naszych uczestników w ostatnim dniu konferencji.

 

Szczegółowy program znajduje się na naszej stronie: https://kongresdrogowy.pl/konferencja/163-iv-miedzynarodowe-forum-tunelowe 

Więcej informacji w dzlszej części artykułu

07.01.2022 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo


W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i OSR. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 

14 stycznia br. na adres:


                                    lbs@lbs.piib.org.pl 


                                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

07.01.2022 WIĘCEJ...
obwodowe zebrania wyborcze

Szanowni Państwo,

 

przypominamy o nadchodzących wkrótce zebraniach wyborczych  delegatów na okręgowy Zjazd Lubuskiej Okręgowej Izby Inzynierów Budownictwa na VI kadencję 2022-2026.

 

Biorąc pod uwagę znaczenie samorządu zawodowego dla osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, prosimy o niezawodny udział.

 

W dalszej części artykułu przypominamy harmonogram zebrań wyborczych.

 

04.01.2022 WIĘCEJ...
Szkolenie pn praktyka w działaniach Nadzoru Budowlanego w relacjach z bezpośrednim wykonawcą

Szanowni Państwo,

Z Nowym Rokiem rozpoczynamy cykl szkoleń stacjonarnych, których harmonogram znajdą Państwo w zakładce SZKOLENIA.

Zapraszamy  na pierwsze szkolenie, które odbędzie się w dniu 12.01.2022 r. (środa) o godz.16.00 w Zielonej Górze w sali nr 215 w budynku A-8 Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. prof. Szafrana 1.


Temat „Praktyka w działaniach Nadzoru Budowlanego w relacjach z bezpośrednim wykonawcą” Wykładowca: Piotr Koczwara

UWAGA!
Ze względów organizacyjnych, osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu prosimy o zgłoszenie tego w biurze Izby do 11.01.2022 r. (wtorek do godz. 12:00 mailowo lub dzwoniąc na nr tel.: 95 720 15 38


Informujemy, że biuro Izby, po szkoleniu, na pisemne życzenie wydaje certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu.

04.01.2022 WIĘCEJ...
targi budma 2022

Szanowne Koleżanki i Koledzy,


Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, organizuje w dniu 02.02.2022 r. Dzień Inżyniera Budownictwa, w trakcie trwania Targów BUDMA.

Z uwagi na fakt zaproszenia członków naszej Izby do udziału w tym wydarzeniu, zwracam się do Państwa z zapytaniem o chęć przyjęcia tej propozycji.

Zgłoszenia należy kierować do Biura Izby w Gorzowie Wlkp. do dnia 14.01.2022 r. do godz.11:00 na adres:

                      lbs@lbs.piib.org.pl


Szczegóły dot. wyjazdu autokarowego podamy w terminie późniejszym po ustaleniu ilości chętnych.


Uwaga!!!
Osoby zainteresowane wyjazdem na BUDMĘ we własnym zakresie, prosimy o kontakt z Biurem Izby, w celu otrzymania zaproszenia.

04.01.2022 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam wersję roboczą projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 20 grudnia br. na następujący adres:

 

                             lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                   Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

17.12.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

 

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (nr UD316 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 16 grudnia br. na adres mailowy:

 

                                  lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                            Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

10.12.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo


W załączeniu przesyłam poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 24 listopada br. na adres:


                                 lbs@lbs.piib.org.pl 


                                              Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

18.11.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo


W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w załączonej tabeli w terminie do dnia 14 grudnia br. na adres:


                                     lbs@lbs.piib.org.pl 


                                         Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

18.11.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo


W załączeniu przesyłam projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Polityki zakupowej państwa (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: ID206) wraz z załącznikamim, uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w załączonej tabeli w terminie do dnia 18 listopada br. na adres:


                              lbs@lbs.piib.org.pl 


                               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

15.11.2021 WIĘCEJ...
konsultacje na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia zawodowej kwalifikacji rynkowej

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia zawodowej kwalifikacji rynkowej pn. "Prefabrykacja pojedynczych i seryjnych elementów blaszanych instalacji HVAC" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Celem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest integracja wszystkich zdobywanych w Polsce kwalifikacji formalnych i pozaformalnych oraz umożliwienie potwierdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny w trakcie walidacji.

Kwalifikacje nadawane są w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego oraz przez stowarzyszenia, organizacje branżowe, instytucje i firmy szkoleniowe. Poza kwalifikacjami, które weszły do systemu z mocy ustawy (kwalifikacje szkolne i akademickie), inne muszą być do niego wpisane na przykład na wniosek zainteresowanych podmiotów. O kwalifikację "Prefabrykacja pojedynczych i seryjnych elementów blaszanych instalacji HVAC" wnioskowała firma Ciecholewski Wentylacje Sp. z o.o.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z załączonym wnioskiem opisującym kwalifikację i wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

15.11.2021 WIĘCEJ...
Zamknij

Szanowni Państwo,

 

przypominamy o nadchodzącym wkrótce zebraniu wyborczym  delegatów

na Okręgowy Zjazd Lubuskiej Okręgowej Izby Inzynierów Budownictwa na VI kadencję 2022-2026

w  Zielonej Górze

 

Liczymy na Państwa niezawodny udział.