Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmienia swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska - Boczna 12, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

STRONA GŁÓWNA

PILNE!

WAŻNE

Z dniem 01.11.2018 r. Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zmienia swoją siedzibę.

Nowy adres to:  ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4

66-400 Gorzów Wlkp.

Jednocześnie informujemy, że numery telefonów i adresy e-mail pozostają bez zmian.

Z powodów technicznych związanych z przeprowadzką, w listopadzie kontakt z Biurem Izby będzie utrudniony.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.Pascal 2019

 

Stowarzyszenie Polska Wentylacja rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody Branżowej PASCAL 2019

16.10.2018 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam pismo z PDL OIIB  z prośbą o ewentualne uwagi, propozycje co do treści tego wniosku lub zgłaszanie ewentualnych innych problemów związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę w kontekście decyzji środowiskowych, a także uzyskiwania samych decyzji środowiskowych, które Państwa zdaniem należałoby poruszyć przy okazji realizacji tego wniosku przed odpowiednimi organami centralnymi. 

Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w terminie do 15 października 2018 r.

na adres e-mail:    lbs@lbs.piib.org.pl
 
z poważaniem: Mirosław Gruszecki przewodniczący Okręgowej Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB
11.10.2018 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

 

Projekt ustawy o architektach, projektu ustawy o inżynierach budownictwa i projektu ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o architektach oraz ustawę o inżynierach budownictwa

 
09.10.2018 WIĘCEJ...
Warsztaty pracy projektanta konstrukcji

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Bielsku-Białej

zaprasza na warsztaty

Szczyrk 5-8 marca 2019r.

07.10.2018 WIĘCEJ...
Zamknij

Z dniem 01.11.2018 r. Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zmienia swoją siedzibę.

Nowy adres to:  ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4

66-400 Gorzów Wlkp.

Jednocześnie informujemy, że numery telefonów i adresy e-mail pozostają bez zmian.

Z powodów technicznych związanych z przeprowadzką, w listopadzie kontakt z Biurem Izby będzie utrudniony.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.