Lubuskie - Warte Zachodu

STRONA GŁÓWNA

szkolenie BIM / Building Information Modeling/

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu BIM organizowanym przez Wydawnictwo Naukowe PWN w ramach Akademii Eksperta Budownictwa.

Najlepsi eksperci z branży zaprezentują szczegółowo:
-  uregulowania zawarte w normach ISO,
- sposoby budowania zarządzanego procesu informacyjnego BIM po obu stronach interfejsu inwestor-wykonawca,
-  narzędzia i metody skutecznego współdziałania przy realizacji procesu.


Dowiecie się Państwo jakie działania powinny podjąć strony zlecająca i wykonawcza celem uzyskania poprawy jakości informacji w projektach dodatkowych pozytywnych efektów ekonomicznych.
Szkolenie uzupełni analiza uwarunkowań Pzp dla wdrażania metodyki BIM wg zasad zawartych w normach serii ISO 18650 w projektach finansowanych ze środków publicznych.

 

Szczegółowe informacje przedstawiamy w dalszej części artykułu

13.05.2021 WIĘCEJ...
konkurs lubuski inżynier roku i budownictwo w obiektywie

Koleżanki i Koledzy,


Mając na uwadze skuteczne wypełnianie zadań samorządu zawodowego, sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu oraz przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez członków Izby, reprezentowanie interesów zawodowych członków, efektywne działania na rzecz integracji lubuskiego środowiska budowlanego oraz zaangażowanie w działania mające na celu tworzenie właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera, przyjmujemy, że najważniejsze jest tworzenie świadomości, że zawód inżyniera budowlanego jest zawodem społecznego zaufania.

Przeciętny Kowalski zapytany na ulicy o zawód społecznego zaufania, raczej nie wymieniłby inżyniera budowlanego. A przecież każdy z nas ufa tym inżynierom, efektom ich pracy. Każdy z nas korzysta z obiektów budowlanych, mostów, wież widokowych i ufa, że są one bezpieczne.

Więcej w dalszej części artykułu

10.05.2021 WIĘCEJ...
konkurs fotograficzny

Szanowni Państwo,

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje coroczny cykliczny konkurs fotograficzny pn. "BUDOWNICTWO W OBIEKTYWIE" dla czynnych członków LOIIB.

 

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:
a) I kategoria – budynki, budowle, roboty budowlane;
b) II kategoria – człowiek w budownictwie.

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie do dnia 20.05.2021 r

 

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15.07.2021 r.

Regulamin konkursu w załączniku

 

                                  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

 

10.05.2021 WIĘCEJ...
konkurs lubuski inżynier roku

Szanowni Państwo,

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Gorzowie ul. Podmiejska -Boczna 12a ustanawia konkurs pod nazwą „Lubuski inżynier roku”.

Konkurs adresowany jest do członków Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i dotyczy obiektów zaprojektowanych lub zrealizowanych na terenie kraju.


Tytuły nadawane są corocznie za obiekty zrealizowane bądź zaprojektowane w roku poprzednim.

Termin zgłaszania kandydatów do konkursu upływa z dniem 30 czerwca br

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie Państwo w Regulaminie konkursu w załączniku

10.05.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiające do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem, OSR i tabelą uwag.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 1 czerwca br. adres mailowy:


                                    lbs@lbs.piib.org.pl


                                            Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

06.05.2021 WIĘCEJ...