Lubuskie - Warte Zachodu
 • Szkolenie RODO

  12.06.2018

  Szkolenie RODO

   

  20.06.2018r. Zielona Góra, godz. 16.00

  28.06.2018r. Gorzów Wlkp. godz. 15.00

   

  szkolenie nt.: RODO

   

  więcej >>
 • Aplikacja dla inżynierów

  17.05.2018

  Przeglądy inspekcje w wersji mobilnej

   

  Bezpłatna aplikacja mobilna dla inżynierów budowlanych. Wspiera codzienną pracę inżynierów poprzez skrócenie czasu na stworzenie dokumentacji z inspekcji, audytu czy też wizji lokalnej.

  więcej >>
 • Przewodnik Projektanta edycja 2018

  12.05.2018

  Przewodnik Projektanta edycja 2018

   

  Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

  więcej >>

STRONA GŁÓWNA

PILNE!

WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

 

OGŁOSZENIE
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB


Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że

osoby zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego mogą składać
wnioski o nadanie uprawnień budowlanych 
w sesji Nr 2/2018

od dnia 20 lipca do dnia 20 sierpnia 2018r.

 
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą:

w biurze Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  (pok. I piętro) ul. Kazimierza Wielkiego 10 w Gorzowie Wlkp., w godzinach:

- poniedziałki, czwartki           – w godz. 10.00 - 14.00

oraz

w Placówce Terenowej w Zielonej Górze Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ul. Niepodległości 22, piętro II:

- wtorki, czwartki                     – w godz. 11.00 - 15.00

Dokumenty można też przesyłać pocztą do dnia 20 sierpnia br. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

 1. Kazimierza Wielkiego 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 2/2018 – 23 listopada 2018r.Projekt rozporządzenia
Szanowni Państwo, 
 
w związku z pismem z Ministerstwa Infrastruktury w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,  przekazuję go , z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do dnia 24 maja 2018 r. go godz. 12:00.
21.05.2018 WIĘCEJ...
Projekt rozporządzenia
Szanowni Państwo, 
 
w związku z pismem z Ministerstwa Infrastruktury w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,  przekazuję go, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do dnia 24 maja 2018 r. go godz. 12:00.

 

21.05.2018 WIĘCEJ...
Projekt rozporządzenia
Szanowni Państwo, 

 w związku z pismem z Ministerstwa Infrastruktury w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych,  przekazuję go, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do dnia 24 maja 2018 r. do godz. 12:00.

21.05.2018 WIĘCEJ...
Projekt ustawy o architektach i inżynierach budownictwa
Szanowni Państwo, 
 
w związku z pismem z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu ustawy o architektach i inżynierach budownictwa,  przekazuję go , z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do dnia 25 maja 2018 r.
21.05.2018 WIĘCEJ...
Warszawa - Łódź

 

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje w dniach

22-23.06.2018 r. wycieczkę autokarową

do Warszawy i Łodzi.

17.05.2018 WIĘCEJ...