Lubuskie - Warte Zachodu

Dla wstępujących

Warunkiem zgłoszenia do Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jest złożenie w siedzibie Izby lub w placówce terenowej

  • wypełnionego wniosku o wpisanie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa (oryginał),
  • kserokopii posiadanych uprawnień wydanych przez LOIIB lub notarialne poświadczenie uprawnień wydanych przez inną IIB
 
Na podstawie złożonych dokumentów następuje przydzielenie indywidualnych numerów kont w Lubuskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa i Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.
 
 
Na wskazane konta należy dokonać opłat:
 

 

W roku 2024 obowiązują zmienione składki w wysokości jak poniżej:

 

  • wpisowe w wysokości 100 zł na indywidualne konto kandydata w LOIIB
  • składka na działalność Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w wysokości 39 zł/mc  tj. 234 zł (za 6 miesięcy) lub 468 zł (za 12 miesięcy) na indywidualne konto kandydata w LOIIB
  • roczne ubezpieczenie OC w wysokości 96 zł na konto indywidualne kandydata w PIIB
  • roczna składka na działalność Rady Krajowej w wysokości  8 zł/mc tj. 96 zł na konto indywidualne kandydata w PIIB.
  • członkowie opłacają składkę na  krajową izbę jednorazowo za cały rok (razem z opłatą na ubezpieczenie 192 złote).

 

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl w zakładce "Dla członków" został uruchomiony serwis "Lista członków" umożliwiający wydruk spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC, które członkowie mogą pobrać po uzyskaniu indywidualnego hasła dostępu do portalu.Załączniki:
wniosek o wpis