Lubuskie - Warte Zachodu

zaproszenie na Dzień Budowlanych

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

 

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ma przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję z okazji Dnia Budowlanych, która odbędzie się w dniach 06 - 07 września 2024 r. od godz. 10:00 w Pałacu Mierzęcin w Mierzęcinie.

 

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie załączonej karty zgłoszeń i przesłanie jej do biura do dnia 31 lipca br. na adres lbs@lbs.piib.org.pl  wraz z dowodem wpłaty.

 

Kartę zgłoszenia można również pobrać ze strony internetowej LOIIB https://lbs.piib.org.pl/

 

Szczegółowy program konferencji będzie wysłany do Państwa po zamknięciu listy uczestników.

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy do polubienia fanpage fb https://www.facebook.com/LubuskaOkregowaIzbaInzynierowBudonictwa Załączniki:
karta zgłoszenia