Lubuskie - Warte Zachodu

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

komunikat przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej loiib

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY DOKUMENTY NA EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SESJI GRUDNIOWEJ 2020

 

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB zawiadamia, że

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna zarządziła przeprowadzenie odwołanej sesji egzaminacyjnej na 

26 lutego 2021 r.

W związku z tym wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane do sesji grudniowej automatycznie są zakwalifikowane do egzaminu 26 lutego.

 

                Więcej w dalszej części artykułu   

                                                      

        Waldemar Olczak – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB

 

 

07.01.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 15 stycznia br. na adres:


                                    lbs@lbs.piib.org.pl 

 

              Mirosław Gruszecki  przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

07.01.2021 WIĘCEJ...
kurs przygotowawczy na uprawnienia budowlane

 

     Zielonogórska Rada Federacji

           Stowarzyszeń Naukowo- 

                  Technicznych

Naczelnej Organizacji Technicznej

                w Zielonej Górze

                     rozpoczyna

          KURS PRZYGOTOWAWCZY

     NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

                       EDYCJA XXXVI

 

30.12.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinie

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 29 grudnia br. na adres


lbs@lbs.piib.org.pl 


Jednocześnie życzę Państwu Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w miłej rodzinnej atmosferze oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2021 Roku


Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.12.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinie

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam projekt dodania zapisu, art. 12 b do nowelizowanej ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 i 1086) wraz z uzasadnieniem.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 29 grudnia br. na adres


                lbs@lbs.piib.org.pl 


Miroslaw Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.12.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinie

Szanowni Państwo

 

W związku z rozpoczęciem w MRTiP prac nad nowymi Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ,  proszę o Państwa uwagi, pomysły, rozwiązania, dotyczące tego dokumentu.

 

Proszę o przesyłanie ewentualnych propozycji do dnia 30 stycznia 2021 r. na adres:

 

                                                lbs@lbs,piib.org.pl 

 

                             Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

22.12.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam rządowy projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (druk nr 809).

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 18 grudnia br. na adres:

               lbs@lbs.piib.org.pl   

 

 Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

08.12.2020 WIĘCEJ...
odwołane egzaminy na uprawnienia budowlane

 

W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną w kraju

oraz wprowadzanymi przez Rząd RP dodatkowymi obostrzeniami w zakresie organizowania zgromadzeń,

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB podjęła w dniu 29 października 2020 r., uchwałę

 

w sprawie odwołania jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane

 

O nowym terminie egzaminów poinformujemy  każdego z Państwa  listownie

 

 

 

03.12.2020 WIĘCEJ...
szkolenie online stowarzyszenia geodetów polskich

SZANOWNI PAŃSTWO,

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Suwałkach zaprasza na SZKOLENIE ON-LINE NA TEMAT: "LINIA BRZEGU W PRACACH GEODEZYJNYCH. DROGI PUBLICZNE I WEWNĘTRZNE W PODZIAŁACH NIERUCHOMOŚCI."

 

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ NA PLATFORMIE ZOOM MEETING,  WWW.ZOOM.US 

 

Szczegóły w dalszej części artykułu

03.12.2020 WIĘCEJ...
wzrost składki na ubezpieczenie oc dla wszystkich członków

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że od 01 stycznia 2021 roku składka roczna na ubezpieczenie OC wraz ze składką na Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa wynosić będzie 147 zł tj.:

 

- składka roczna na ubezpieczenie OC wynosić będzie 75 zł

- składka na Krajową Izbę 6 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za cały rok 72 zł

26.11.2020 WIĘCEJ...
szkolenia online

Informujemy, że z uwagi na panującą sytuację pandemiczną  w kraju i co za tym idzie brak możliwości organizowania dla Państwa szkoleń, w menu głównym  stworzyliśmy zakładkę dotyczącą szkoleń online.

Polecamy i zapraszamy do udziału w szkoleniach on-line przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

 

Na bieżąco będziemy więc informować Państwa o nadchodzących prowadzonych zdalnie szkoleniach.

24.11.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


Poniżej przesyłam link do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.


https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340200/katalog/12736808#12736808 

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 18 listopada br. na adres:

 

                 lbs@lbs.piib.org.pl 


                                    Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

13.11.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


Poniżej przesyłam link do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340250/katalog/12737108#12737108 


Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 17 listopada br. na adres:

                       lbs@lbs.piib.org.pl 


                                  Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

13.11.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt normy: P-SEP-E 004:2020 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonego formularza w terminie do 08 listopada br. na adres

 

                          lbs@lbs.piib.org.pl    

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

30.10.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 - 2024”.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 26 listopada br. na adres:

                                          lbs@lbs.piib.org.pl 

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

30.10.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych prez materiały budowlane, urządzaenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 12 listopada br. na adres:


                         lbs@lbs.piib.org.pl


Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

30.10.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załaczniku przesyłam projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

  

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 26 października br. na adres:

 

lbs@lbs.piib.org.pl

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

15.10.2020 WIĘCEJ...
werbinarium dotyczące nowego systemu przepisów technicznych w drogownictwie

Szanowni Państwo!

Zapraszamyw imieniu Polskiego Kongresu Drogowego, działającego z upoważnienia i na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, na kolejne webinarium w ramach konsultacji nowego systemu przepisów technicznych w drogownictwie.

Odbędzie się ono w najbliższy wtorek 13 października jak zawsze o godz. 10:00.

 

Kontynuując prezentacje Wytycznych w części drogowej, zaplanowane jest omówienie opracowań stworzonych z myślą o projektowaniu infrastruktury dla pieszych: tras, dróg oraz przejść dla pieszych i ich oświetlenia.

W następnej kolejności będą przedstawione Wytyczne dotyczące infrastruktury dla rowerów: planowania tras dla rowerów, projektowania dróg dla rowerów oraz wspólnych dla pieszych i rowerów, projektowania pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów, a także projektowania przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach i węzłach.

 

Harmonogram konsultacji w dalszej części artykułu.

 

13.10.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam linki do projektów:

 

- rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, wykorzystywaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych,

 

- rozporządzenia w sprawie warunków technicznych oraz warunków użytkowania, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane do produkcji, wykorzystywania lub magazynowania nadtlenków organicznych oraz ich usytuowanie

 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12338852 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12338853   

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 13 października br. na adres:

 

lbs@lbs.piib.org.pl 

 

Z góry dziękuję za przesłane uwagi.

 

               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

08.10.2020 WIĘCEJ...
międzynarodowe targi morskie baltexpo

Szanowni Państwo ,

Jak co dwa lata przystępujemy do przygotowań Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO.

 

Najbliższe targi odbędą się już za rok - od 6 do 8 września 2021 r.

Będą one jedną z pierwszych okazji spotkania przedstawicieli europejskiego przemysłu stoczniowego, wyposażenia okrętowego, żeglugi, portów i terminali, administracji państwowej po okresie pandemii.

Będziemy zobowiązani za wypełnienie załączonego kwestionariusza, po to by organizatorzy BALTEXPO 2021 mogli Państwu zapewnić warunki udziału zgodne zoczekiwaniami.

Mamy nadzieje, że dwudzieste pierwsze targi BALTEXPO wraz z towarzyszącymi im konferencjami i seminariami, spełnią Państwa oczekiwania jako miejsce spotkań i rozmów .

 

Kontakt: Kama Milewska Zarząd Targów Warszawskich S.A. ul. Puławska 12 a lok. 3 02-566 Warszawa

e-mail: milewska@ztw.pl  tel: 664 307 193; + 48 22 849 60 06

15.09.2020 WIĘCEJ...