Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

badanie wojewódzkiego urzędu pracy

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy badania pn. "ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAWODY ORAZ KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY - EDYCJA 2019" prosimy o wzięcie udziału w badaniu w formie ankiety online. 

13.08.2019 WIĘCEJ...
zaproszenie na referat pn. ogrzewanie kościołów

W imieniu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pragniemy zaprosić członków LOIIB na referat prof. zw. dr hab. Bogumiły J. Ruby z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 30.08.2019r. w godzinach 9:00 do 10:30 w Domu Rekolekcyjnym w Rokitnie.

 

Szczegóły znajdą Państwo w załaczniku.

12.08.2019 WIĘCEJ...
Egzaminy na uprawnienia budowlane. Jesień 2019

                                   WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
    OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ LOIIB

                         Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że
osoby zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 2/2019

 

                              od dnia 16.07.2019 r. do dnia 23.08.2019r.

      
             PLANOWANY TERMIN EGZAMINU PISEMNEGO W SESJI 2/2019 –  22  LISTOPADA 2019 r. 

 

 Szczegóły w dalszej części artykułu i w zakładce UPRAWNIENIA BUDOWLANE / INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

25.07.2019 WIĘCEJ...
Viii mistrzostwa polski piib w brydżu sportowym

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w VIII Mistrzostwach Polski w brydżu sportowym, organizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Szczyrku w dniach 13- 15 grudnia 2019 r.

25.07.2019 WIĘCEJ...
praca projekt manager/ koordynator budowlany

Totalizator sportowy poszukuje osoby na stanowisko projekt manager / koordynator budowlany.

Szczegóły w załączniku

23.07.2019 WIĘCEJ...
Konferencja z okazji Dnia Budowlanych

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza Koleżanki i Kolegów, członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na coroczne spotkanie integracyjno-szkoleniowe „Inżynier- człowiek o solidnych fundamentach” z okazji Dnia Budowlanych.

Uroczystość odbędzie się w dniach 6-7 września 2019 r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji (WOSiR) w Drzonkowie.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 sierpnia 2019 r. z kartą zgłoszenia i dowodem wpłaty.

 

20.07.2019 WIĘCEJ...
lubuski mister budowy

 

 

Zaprszamy do obejrzenia

 

obiektów zgłoszonych do konkursu

 

LUBUSKI MISTER BUDOWY

16.07.2019 WIĘCEJ...
Prośba o opinię do projektu ustawy

Szanowni Państwo,

W załączniku przesyłam rządowy projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag (w załączonej tabeli) w miarę możliwości do 16 lipca br., gdyż tego dnia odbędzie się pierwsze czytanie projektu na posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Adres do przesłania uwag:

lbs@lbs.piib.org.pl

Z poważaniem: przewodniczący Okręgowej Komisji Prawno-Regulaminowej Mirosław Gruszecki

 

13.07.2019 WIĘCEJ...
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji sieci sanitarnych

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje o organizowanych przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych warsztatach pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych w dniach 3-4 października br. W Warszawie.

08.07.2019 WIĘCEJ...
prośba o opinię i uwagi

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieściłem link do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Został on udostępniony wraz z nową wersją projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 6 czerwca 2019 r.) wraz z uzasadnieniem i OSR https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321551/katalog/12583632 

Z poważaniem: przewodniczący Okręgowej Komisji Prawno-Regulaminowej Mirosław Gruszecki 

04.07.2019 WIĘCEJ...
wycieczka techniczna na podnośnię statków w Neiderfinow

W dniu 11 maja odbyła się wycieczka techniczna na podnośnię statków Neiderfinow (Niemcy) o wysokości podnoszenia 36 m i w drodze powrotnej na zaporę elektrowni wodnej szczytowo-pompowej - kanał w Dychowie dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego nr1 Budowlanka w Zielonej Górze, dla klas: drogowej i budownictwa wodnego.

26.06.2019 WIĘCEJ...
Wspomnienia z wycieczki do Lwowa

 

W dniach 13 - 16 czerwca 2019 odbyła się

 

wycieczka LWÓW - TRUSKAWIEC.

 

Zapraszam do zapoznania się z relacją z podróży.

 

Tadeusz Glapa

 

 

26.06.2019 WIĘCEJ...
praca specjalista ds kontraktowych

Firma CML CONSTRUCTION SERVICES Sp. z o.o. , która prowadzi obsługę prawną i kontraktową Koncernu STRABAG SE w Polsce poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. Kontraktowych / Contract Manager (m/k). Zgodnie z wytycznymi na stronie, w załączeniu przesyłamy ofertę pracy.

 

21.06.2019 WIĘCEJ...
praca projektant asystent projektanta

Firma M&J specjalizująca się w generalnym wykonawstwie hal stalowych i obiektów przemysłowych  i poszukuje osoby na stanowisko Projektant asystent projektanta

Szczegóły w załączniku

21.06.2019 WIĘCEJ...
zawody w strzelectwie sportowym inżynierów budownictwa

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje w dniu 18 października 2019 w Warszawie „I Ogólnopolskie Zawody w Strzelectwie Sportowym Inżynierów Budownictwa” dla czynnych członków zrzeszonych w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa.

W załączeniu przesyłamy zaproszenie.

Prosimy o przesłanie deklaracji chęci uczestnictwa w powyższych zawodach do dnia 8 lipca 2019 r. na adresy e-mail zawarte w zaproszeniu.

 

21.06.2019 WIĘCEJ...
ankieta- wpływ zielonych miejsc pracy na zdrowie i bezpieczeństwo

Szanowni Państwo,

Prosimy o wypełnienie ankiety : „Wpływ zielonych miejsc pracy na zdrowie i bezpieczeństwo”.

Ankieta jest adresowana do menedżerów, nadzoru (w tym kierowników budów i robót), HR, sipowców i pracowników bhp firm budowlanych i pokrewnych.

Ze względu na plan włączenia rezultatów ankiety do projektu Bluprint Budownictwo, docelowo mającego na celu budowę szerokiego porozumienia na rzecz kształcenia zawodowego w budownictwie, udział w tym badaniu polskich

firm i polskich pracowników nadzoru, HR oraz BHP jest bardzo ważny.

Dlatego też zwracamy się z prośbą o wypełnienie tej ankiety.

 

21.06.2019 WIĘCEJ...
ankieta dotycząca katastrof budowlanych

 

Szanowni Państwo, Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie oraz odesłanie ankiety dot. awarii lub katastrof budowlanych za rok 2018.

 

21.06.2019 WIĘCEJ...
mistrzostwa polski w brydżu sportowym

Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa , Okręgowa Izba lekarska przy wsparciu Warszawskiego Związku Brydża Sportowego organizuje Mistrzostwa Polski Samorządów zawodów Zaufania publicznego w Brydżu Sportowym.

Odbędą sie one w dniach 13-14 lipca 2019r. w siedzibie Mazowieckiej Izby w Warszawie ul 1 Sierpnia 36B. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonych: zaproszeniu i regulaminie.

 

 

20.06.2019 WIĘCEJ...
zmiany u inżynierów i architektów

Szanowni Państwo, poniżej  w załącznikach przedstawiamy dwie informacje dotyczące odrębnych projektów  ustaw o architektach i inżynierach budownictwa:

1. Felieton Pana Prezesa Z. Kledyńskiego odnośnie projektów ustaw o

architektach i inżynierach budownictwa opublikowany 7 czerwca 2019 r. w

czasopiśmie "Rzeczpospolita" oraz

2. Komunikat PIIB w związku z komunikatem Krajowej Rady Izby Architektów RP

opublikowanym w dniu 3 czerwca 2019 r. na stronie internetowej IARP

dotyczącym efektów rozmów w sprawie odrębnych ustaw o zawodach architekta i

inżyniera budownictwa

 

20.06.2019 WIĘCEJ...