Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

wycieczka techniczna na podnośnię statków w Neiderfinow

W dniu 11 maja odbyła się wycieczka techniczna na podnośnię statków Neiderfinow (Niemcy) o wysokości podnoszenia 36 m i w drodze powrotnej na zaporę elektrowni wodnej szczytowo-pompowej - kanał w Dychowie dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego nr1 Budowlanka w Zielonej Górze, dla klas: drogowej i budownictwa wodnego.

26.06.2019 WIĘCEJ...
Wspomnienia z wycieczki do Lwowa

 

W dniach 13 - 16 czerwca 2019 odbyła się

 

wycieczka LWÓW - TRUSKAWIEC.

 

Zapraszam do zapoznania się z relacją z podróży.

 

Tadeusz Glapa

 

 

26.06.2019 WIĘCEJ...
praca specjalista ds kontraktowych

Firma CML CONSTRUCTION SERVICES Sp. z o.o. , która prowadzi obsługę prawną i kontraktową Koncernu STRABAG SE w Polsce poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. Kontraktowych / Contract Manager (m/k). Zgodnie z wytycznymi na stronie, w załączeniu przesyłamy ofertę pracy.

 

21.06.2019 WIĘCEJ...
praca projektant asystent projektanta

Firma M&J specjalizująca się w generalnym wykonawstwie hal stalowych i obiektów przemysłowych  i poszukuje osoby na stanowisko Projektant asystent projektanta

Szczegóły w załączniku

21.06.2019 WIĘCEJ...
zawody w strzelectwie sportowym inżynierów budownictwa

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje w dniu 18 października 2019 w Warszawie „I Ogólnopolskie Zawody w Strzelectwie Sportowym Inżynierów Budownictwa” dla czynnych członków zrzeszonych w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa.

W załączeniu przesyłamy zaproszenie.

Prosimy o przesłanie deklaracji chęci uczestnictwa w powyższych zawodach do dnia 8 lipca 2019 r. na adresy e-mail zawarte w zaproszeniu.

 

21.06.2019 WIĘCEJ...
ankieta- wpływ zielonych miejsc pracy na zdrowie i bezpieczeństwo

Szanowni Państwo,

Prosimy o wypełnienie ankiety : „Wpływ zielonych miejsc pracy na zdrowie i bezpieczeństwo”.

Ankieta jest adresowana do menedżerów, nadzoru (w tym kierowników budów i robót), HR, sipowców i pracowników bhp firm budowlanych i pokrewnych.

Ze względu na plan włączenia rezultatów ankiety do projektu Bluprint Budownictwo, docelowo mającego na celu budowę szerokiego porozumienia na rzecz kształcenia zawodowego w budownictwie, udział w tym badaniu polskich

firm i polskich pracowników nadzoru, HR oraz BHP jest bardzo ważny.

Dlatego też zwracamy się z prośbą o wypełnienie tej ankiety.

 

21.06.2019 WIĘCEJ...
ankieta dotycząca katastrof budowlanych

 

Szanowni Państwo, Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie oraz odesłanie ankiety dot. awarii lub katastrof budowlanych za rok 2018.

 

21.06.2019 WIĘCEJ...
mistrzostwa polski w brydżu sportowym

Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa , Okręgowa Izba lekarska przy wsparciu Warszawskiego Związku Brydża Sportowego organizuje Mistrzostwa Polski Samorządów zawodów Zaufania publicznego w Brydżu Sportowym.

Odbędą sie one w dniach 13-14 lipca 2019r. w siedzibie Mazowieckiej Izby w Warszawie ul 1 Sierpnia 36B. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonych: zaproszeniu i regulaminie.

 

 

20.06.2019 WIĘCEJ...
zmiany u inżynierów i architektów

Szanowni Państwo, poniżej  w załącznikach przedstawiamy dwie informacje dotyczące odrębnych projektów  ustaw o architektach i inżynierach budownictwa:

1. Felieton Pana Prezesa Z. Kledyńskiego odnośnie projektów ustaw o

architektach i inżynierach budownictwa opublikowany 7 czerwca 2019 r. w

czasopiśmie "Rzeczpospolita" oraz

2. Komunikat PIIB w związku z komunikatem Krajowej Rady Izby Architektów RP

opublikowanym w dniu 3 czerwca 2019 r. na stronie internetowej IARP

dotyczącym efektów rozmów w sprawie odrębnych ustaw o zawodach architekta i

inżyniera budownictwa

 

20.06.2019 WIĘCEJ...
wycieczka do spreewaldu

 

LOIIB z Biurem Podróży EUROTROPS

 

organizuje wycieczkę 6.07.2019

 

do Spreewaldu na

 

"spacer łódkami po kanałach"

 

 

19.06.2019 WIĘCEJ...
LUBUSKI MISTER BUDOWY

 

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów

 

Budownictwa w ramach współpracy z

 

Lubuską Izbą Budownictwa w Zielonej

 

Górze organizuje 25 edycję konkursu

 

na najlepszy obiekt budowlany naszego

 

województwa -Lubuski Mister Budowy.

06.06.2019 WIĘCEJ...
Konkurs o nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju

Informujemy, że rozpoczęła się 57 edycja konkursu o Nagrdę Ministra Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury, budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Konkurs, tak jak poprzednie eddycje, będzie miał duże znaczenie w upowszechnieniu i promowaniu wybitnych rozwiązań twórczych w dziedzinach mających bardzo duży wpływ na podnoszenie poziomu polskiego budownictwa.

 

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.

06.06.2019 WIĘCEJ...
konkurs dla młodych profesjonalistów

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) ogłosiło IV edycję Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2019.
Konkurs ma na celu wyróżnić osoby, które w przyszłości staną się liderami naszej branży, a także promować zawód Inżyniera Konsultanta jako bardzo różnorodną i atrakcyjną ścieżkę kariery.
Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy Młodzi Profesjonaliści, czyli aktywnie zawodowo osoby, które w 2019 roku nie mają ukończonego 40 roku życia.
Ponieważ SIDiR otwiera się na wszystkich Młodych Profesjonalistów, warto zaznaczyć, że aby wziąć udział w konkursie nie trzeba być członkiem SIDiR!
Nadesłane prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę Konkursową w skład której będą wchodzić wybitni polscy inżynierowie, inżynierowie konsultanci i naukowcy.21.05.2019 WIĘCEJ...
seminarium nt stali zbrojeniowej i hydroizolacji

Szanowni Państwo.

Niniejszym informujmy o seminarium technicznym na temat stali zbrojeniowej i  hydroizolacji, które odbędzie się w ramach Zakładu Dróg i Mostów Uniwersytetu  Zielonogórskiego 28 maja 2019 r. ( wtorek ) godz.  17:00 – 18.30 w sali nr  213 bud. A-8.

W załączeniu przesyłamy ramowy program. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

21.05.2019 WIĘCEJ...
konferencja pn. bim na budowie

W imieniu Przewodniczącego Rady MOIIB Romana Lulisa oraz Prezesa Izby Projektowania Budowlanego Jerzego Kotowskiego zapraszamy do udziału w Konferencji pt. BIM na budowie, która odbędzie się 6 czerwca (czwartek) 2019 r. w Sound Garden Hotel Warszawa przy ul. Żwirki i Wigury 18 w Warszawie.

Zgłoszenia: https://bimnabudowie.com/cart/      

Program Konferencji: https://bimnabudowie.com/plan-konferencji

21.05.2019 WIĘCEJ...
prośba o uwagi do projektu ustawy o VAT

 

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieściłem link do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321754/katalog/12591301#12591301   

Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag lub propozycji do projektu ustawy wg załączonej tabeli na adres:

lbs@lbs.piib.org.pl

w terminie do 03 czerwca 2019 r.

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB

 

20.05.2019 WIĘCEJ...
seminarium - buduj ze stali

15 maja 2019 r. w ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA odbędzie się seminarium BUDUJ ZE STALI poświęcone obiektom mostowym i zatytułowane “Wymogi legislacyjne i techniczne projektowania obiektów mostowych”.

09.05.2019 WIĘCEJ...
zaproszenie na seminarium

Instytut Techniki Budowlanej zaprasza na kolejne seminarium szkoleniowe pt. "Diagnostyka budynków wielkopłytowych", które odbędzie się 30 maja 2019 r. w godz. 10.00-15.00 w siedzibie ITB w Warszawie przy ul. Filtrowej 1. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:

https://www.itb.pl/diagnostyka-budynkow-wielkoplytowych.html  

09.05.2019 WIĘCEJ...