Lubuskie - Warte Zachodu

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

Komunikat Przewodniczącego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej LOIIB

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Izba Inżynierów Budownictwa przeprowadza postępowanie egzaminacyjne na uprawnienia budowlane dwa razy w roku.

Tegoroczne sesje egzaminacyjne były zaplanowane na 22 maja (egzamin pisemny sesji wiosennej) i 20 listopada (sesja jesienna).

Przypomnę, że egzaminy pisemne muszą być przeprowadzone w całej Polsce w tym samym dniu i o tej samej porze.

 

W ostatnich dniach, na podstawie aktualnie obowiązujących ograniczeń i zagrożeń, zostały opracowane i przekazane do wdrożenia zasady, które muszą być zastosowane w sesji wrześniowej, aby zminimalizować ryzyko zachorowania na koronawirusa. Na podstawie wytycznych możliwe było przygotowanie zasad przeprowadzenia egzaminów, wymogów przeciwepidemicznych oraz harmonogramu egzaminów.

 

W dalszej części artykułu przedstawiamy harmonogram i zasady przeprowadzenia egzaminów.

07.07.2020 WIĘCEJ...
wnioski o nadanie uprawnień budowlanych sesja 2/2020

OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ LOIIB


Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że
osoby zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 2/2020


od dnia 1czerwca do dnia 17 lipca 2020r.
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą w:

1) GORZOWIE WLKP.
w biurze Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ul. Podmiejska Boczna 12 A :
– wtorki i czwartki w godz. 10.00 - 14.00


2) ZIELONEJ GÓRZE
w Placówce Terenowej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
ul. Niepodległości 22, piętro II:
- wtorki i czwartki w godz. 11.00 - 15.00

02.07.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam materiał dotyczący propozycji umiejscowienia Wykonawcy w procesie budowlanym.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie uwag lub propozycji do dnia 17 sierpnia 2020 r. na adres:

 

                          lbs@lbs.piib.org.pl   

 

                 Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

02.07.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 13 lipca 2020 r. na adres

 

                    lbs@lbs.piib.org.pl 

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

02.07.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączniku przesyłam pismo z Ministerstwa Infrastruktury dotyczące prac nad stworzeniem nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie, która ma zastąpić obowiązujące dziś przepisy techniczno-budowlane i w sposób kompleksowy uregulować kwestie planowania, projektowania, realizacji i utrzymania dróg publicznych.

 

 Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz przesyłanie propozycji:

- rozszerzenia załączonego spisu wytycznych o nowe pozycje,

- do nowego rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, do 27 lipca 2020 r. na adres:  

 

 

                       lbs@lbs.piib.org.pl       

 

     Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

30.06.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

Przesyłam poniżej zamieszczoną informację z Ministerstwa Rozwoju dotyczącą Konsultacji publicznych w sprawie wewnątrzunijnej inicjatywy na rzecz ochrony i ułatwiania inwestycji.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nią oraz zgłaszanie ewentualnych sugestii i opinii dotyczących ochrony polskich inwestycji i inwestorów w innych państwach członkowskich UE oraz inwestycji i inwestorów z państw członkowskich UE w Polsce do dnia 1 września 2020 r. na adres:

 

                   lbs@lbs.piib.org.pl 

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

 

30.06.2020 WIĘCEJ...
farmy fotowoltaiczne- praca- inżynier budowy

MDI ENERGIA S.A. poszukuje  kandydatów na stanowisko Inżyniera Budowy, w związku z realizacją projektów budowy ponad stu farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW zlokalizowanych na terenie całej Polski.

MDI ENERGIA S.A. jest firmą, która od lat zajmuje się pozyskiwaniem, projektowaniem oraz realizacją zadań w branży  Odnawialnych Źródeł Energii. Specjalizuje się w realizacji farm wiatrowych, biogazowni oraz instalacji fotowoltaicznych. Wykonuje również całe kompleksy osiedli mieszkaniowych na terenie Polski.   

23.06.2020 WIĘCEJ...
kurs przygotowawczy na uprawnienia budowlane

 

     Zielonogórska Rada Federacji

           Stowarzyszeń Naukowo- 

                  Technicznych

Naczelnej Organizacji Technicznej

                w Zielonej Górze

 

                    ogłasza nabór na:

 

         KURS PRZYGOTOWAWCZY

     NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

                       EDYCJA XXXIV 

 

18.06.2020 WIĘCEJ...
sprawozdanie z XIX okręgowego zjazdu sprawozdawczego loiib

W dniach od 18 maja 2020r. do dniu 22 maja 2020 roku odbył się XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Z uwagi na epidemie koronawirusa po raz pierwszy w historii naszej Izby Zjazd i głosowania odbyły się w trybie zdalnym.

 

Działanie tego typu umożliwił pakiet sejmowych ustaw antykryzysowych podjętych w czasie trwania stanu epidemii, przez co kolegialne organy samorządów zawodowych a także ich organy wykonawcze, mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.

 

Zjazd odbył się pod przewodnictwem Ewy Bosy – przewodniczącej LOIIB.

 

W XIX Zjeździe LOIIB wzięło udział 92 delegatów na 103 delegatów posiadających w dniach Zjazdu czynne i bierne prawo wyborcze i oznacza prawomocność Zjazdu.

16.06.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


w załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projekt rozporządzenia dostępny jest również pod linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12334553/katalog/12692387#12692387 

 
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabelki w terminie do 15 czerwca 2020 r. na adres:

 
                   lbs@lbs.piib.org.pl  Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

09.06.2020 WIĘCEJ...
LUBUSKI MISTER BUDOWY

   

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów

 

Budownictwa w ramach współpracy z

 

Lubuską Izbą Budownictwa w Zielonej

 

Górze organizuje 26 edycję konkursu

 

na najlepszy obiekt budowlany naszego

 

województwa -Lubuski Mister Budowy.

 

 

 

04.06.2020 WIĘCEJ...
szkolenia online

Szanowni Państwo,

 

Przesyłamy Państwu link, który przedstawia terminarz szkoleń online:

 

  https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia 

 

 Strona pokazuje zawsze najbliższe szkolenia (do 14 dni), które odbędę się jako szkolenia online. 

02.06.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo


W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (UD90).


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 15 czerwca 2020 r. na adres:


lbs@lbs.piib.org.pl 


                 Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

28.05.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 382).

 Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 

1 czerwca 2020 r. na adres:

 

lbs@lbs.piib.org.pl 

                        Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

28.05.2020 WIĘCEJ...
Szkolenia on-line

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, o szkoleniach on -line

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń realizowanych w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na transmisję odbywa się w portalu PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

25.05.2020 WIĘCEJ...
XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy LOIIB

 

 

                Podziękowania

 

            za udział w Zjeździe

 

                   oraz wyniki

22.05.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 10 maja 2020 r. na adres:

 

lbs@lbs.piib.org.pl

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

06.05.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 6 maja 2020 r. na adres:

               lbs@lbs.piib.org.pl  

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

30.04.2020 WIĘCEJ...
zmiana terminu egzaminów na uprawnienia budowlane

ZMIANA TERMINU EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE!   

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju egzamin w sesji wiosennej

(który miał się odbyć 22 maja 2020 r.) został przesunięty.

 

Przewidywane nowe terminy egzaminów pisemnych tegorocznych sesji to:   

 

4 września 2020 r. (XXXV sesja – wiosenna) oraz   

4 grudnia 2020 r. (XXXVI sesja – jesienna) 

 

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco 

14.04.2020 WIĘCEJ...
zaproszenie do udziału w szkoleniach online

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na transmisję szkoleń on-line organizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Poniżej przedstawiamy harmonogram zaplanowanych transmisji szkoleń on-line.

Szczegółowe informacje, program  oraz informacja o sposobie zapisu na szkolenia  znajdziecie Państwo na stronie ŚlOIIB.   Zapis na szkolenie można również dokonać w portalu członkowskim PIIB w zakładce szkolenia on-line.

14.04.2020 WIĘCEJ...