Lubuskie - Warte Zachodu

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

I dzień

 

Zjazdu

24.06.2022 WIĘCEJ...
III Otwarte Mistrzostwa Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Marszu na Orientację

Miło nam poinformować, że ruszyły  zapisy na zawody  w marszu na orientację.

W imieniu Przewodniczącego Rady PDK OIIB – p. Grzegorza Dubika przesyłamy oficjalne zaproszenie do udziału w „III Otwartych Mistrzostwach Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Marszu na Orientację” oraz kartę zgłoszenia drużyny wraz z harmonogramem zawodów.

 

Informujemy, że jest możliwość zgłoszenia nawet kilku drużyn dwuosobowych. Przedstawicieli oraz zawodników z Okręgowych Izb zapraszamy w Bieszczady  w piątek 19 sierpnia.

Zachęcamy do kompletowania drużyn i spędzenia  letniego weekendu w malowniczym zakątku Bieszczad.

Więcej informacji znajduje się na portalu Izby: https://inzynier.rzeszow.pl/index.php?&sRC=N&pageTarget=article&AIndex=MMARSZ22&menId=93&mId=287&sMId=518 

23.06.2022 WIĘCEJ...
szkolenie qatar- dubai 19-27.11.2022

Szanowni Państwo,


Z uwagi na niezwykle udaną 1 edycję szkolenia inżynierów '' Budownictwo bez kompleksów i granic'' w dniach 5-12/03/2022 ,która została ogłoszona na na stronie Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
przesyłamy propozycję kolejnej edycji szkolenia .połączonej z jednodniowym wyjazdem do Kataru na mecz Polska -Meksyk.

Chcemy pokazać, że obecny budowlany rynek pracy jest międzynarodowy i jest to współczesna konieczność. Czyli zamiast emigracji kilku miesięczne kontrakty w Singapurze, Londynie, Nowym Yorku, Dubaju itp co przy dzisiejszej opcji pracy zdalnej, jest po prostu rzeczywistością.


W załączeniu program szkolenia edycja 2 Dubai-Qatar.

23.06.2022 WIĘCEJ...
podpisanie umowy w euroregionie pro europa Viadrina

Szanowni Państwo

chcielibyśmy Państwa poinformować, że dniu 15.06.2022r. podpisana została umowa w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 w ramach Współpracy Terytorialnej na realizację projektu pod tytułem TRANSFORMATION 20.

Umowę podpisali:

ze strony Stowarzyszenia Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA: Krystyna Pławska - Członek Zarządu; Janusz Krzyśków-Członek Zarządu

ze strony Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: Tadeusz Glapa - Z-ca Przewodniczącej LOIIB oraz Teresa Domaradzka - Skarbnik LOIIB.

 

20.06.2022 WIĘCEJ...
decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych

INFORAMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMINY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

W SESJI WIOSENNEJ 2022

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna LOOIB zaprasza wszystkie osoby, które zdały egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2022

na uroczyste wręczenie decyzji o nadaaniu uprawnień budowlanych,

które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r 

o godzinie 12:00 w sali nr 215 Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

15.06.2022 WIĘCEJ...
cykliczne konkursy lubuski inżynier roku i budownictwo w obiektywie

Koleżanki i Koledzy,

przypominamy o trwających konkursach w Lubuskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

1. Termin zgłaszania kandydatów do konkursu „Lubuski Inżynier Roku” upływa 30 czerwca br.

2. Fotografie do konkursu „Budownictwo w obiektywie” należy zgłaszać do 15 lipca br.

Regulaminy dostępne w załącznikach.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

http://bip.lbs.piib.org.pl/system/obj/246_Zalacznik_do_uchwaly_nr_6_R_21_-_Regulamin_konkursu_-_LUBUSKI_INZYNIER_ROKU.pdf 

http://bip.lbs.piib.org.pl/system/obj/247_Zalacznik_do_uchwaly_nr_7_R_21_-_Regulamin_konkursu_fotograficznego_-_BUDOWNICTWO_W_OBIEKTYWIE.pdf 

14.06.2022 WIĘCEJ...
informacje nt utworzenia platformy e-budownictwo

Szanowni Państwo,

 

w dalszej części artykułu przedstawiamy pismo Głównego inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie utworzenia platformy e-Budownictwo, która umożliwia obywatelom i inwestorom wypełnienie i złożenie wniosków związanych z procesem budowlanym w sposób elektroniczny.

11.06.2022 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

 

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i OSR.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 30 maja br. na adres mailowy:

 

                               lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

20.05.2022 WIĘCEJ...
IV międzynarodowe forum tunelowe


W imieniu Polskiego Kongresu Drogowego – Komitetu Narodowego Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC, zapraszamyna IV Międzynarodowe Forum Tunelowe w dniach 30 maja-1 czerwca 2022 r.

Konferencja odbędzie się w hotelu Novotel Centrum we Wrocławiu.

Ze względu na wygodę naszych uczestników i poszerzenie dostępu do konferencji, będziemy proponować rozwiązanie hybrydowe czyli mogą być Państwo z nami albo we Wrocławiu lub śledzić konferencję zdalne.

Nasze doświadczenia z realizacji konferencji hybrydowych z tego roku pokazują, że jest to najlepszy sposób komunikacji z naszymi odbiorcami i partnerami. W trakcie wydarzenia możliwa jest komunikacja pomiędzy
uczestnikami na miejscu i tymi połączymy zdalnie. Uczestnicy zdalni mogą zadawać pytania prelegentom do ich prezentacji podczas sesji pytań i odpowiedzi, która kończy każdą sesję.

17.05.2022 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam:

- projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych,

- projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych wraz z uzasadnieniem i OSR .

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 20 maja br. na adres mailowy: 

 

                           lbs@lbs.piib.org.pl

                                   

                                      Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

16.05.2022 WIĘCEJ...
podziękowania

Szanowni delegaci

W imieniu Przewodniczącej Okręgowej Rady LOIIB Pani Ewy Bosy serdecznie gratulujemy członkom
Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa , którzy zostali wybrani na delegatów w VI
kadencji na lata 2022- 2026 i dziękujemy za ich pracę podczas XXI Zjazdu sprawozdawczo- wyborczego.


Jednocześnie pragniemy pogratulować nowowybranym członkom do organów Izby i wierzymy ,że
zaufanie, jakim zostali obdarzeni przez delegatów przyczyni się do owocnego i rzetelnego działania
oraz współpracy z pozostałymi członkami przez następne cztery lata.

10.05.2022 WIĘCEJ...
polsko- niemiecki projekt transformation 20

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że z dniem 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna realizację projektu "Transformation 20" wspólnie z niemieckim partnerem, tj. Brandenburską Izbą Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Poczdamie.

Kierownikiem projektu zgodnie z Uchwałą LOIIB w Gorzowie Wlkp jest Józef T. Finster.

Jest to Polsko - Niemiecki projekt o nazwie TRANSFORMATION 20. / z INTERREG VAFMP Euroregionu Pro Europa Viadrina/ na organizację polsko - niemieckiej konferencji w dniu 21 czerwca 2022 roku w Filharmonii w Gorzowie z udziałem ok. 300 osób. Będą to inżynierowie budownictwa z woj. lubuskiego i Brandenburgii oraz architekci, projektanci, inspektorowie nadzoru i wykonawcy, którzy obchodzą 20-lecie założenia Izby, zrzeszającej ok. 3 000 członków z woj. lubuskiego.

W konferencji wezmą udział władze woj. lubuskiego oraz naukowcy z Uniwersytetu oraz politechniki i innych wyższych uczelni regionu.

10.05.2022 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (UD369).

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w załączonej tabeli w terminie do dnia 12 maja br. na adres:

 

                           lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                       Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

26.04.2022 WIĘCEJ...
XXI Zjazd sprawozdawczo- wyborczy LOIIB

   

 

     Zapraszamy do

 

     zapoznania się

 

     z  przebiegiem

 

           Zjazdu

26.04.2022 WIĘCEJ...
konferencja budujemy bezpiecznie i nowocześnie

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórski Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Lubuska Izba Budownictwa i Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
zapraszają na konferencję

„Budujemy bezpiecznie i nowocześnie”, która odbędzie się 5 maja 2022 r. o godz. 10:00 w sali 215, budynek A8 Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Prof. Z. Szafrana 1 w Zielonej Górze.


Konferencja składać się będzie z części teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie wydarzenia przewidziano pokazy ewakuacji operatora żurawia oraz inspekcji żurawia z wykorzystaniem drona na budowie wielopoziomowego parkingu obok zielonogórskiej Palmiarni.

20.04.2022 WIĘCEJ...
regaty żeglarskie o mistrzostwo polski w klasie omega

Szanowni Państwo,

Warmińsko- Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje  Regaty Żeglarskie o Mistrzostwo Polski w klasie Omega , które przeprowadzone zostaną w dniu 27 sierpnia 2022 r na akwenie jeziora Ukiel (Krzywe)  Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego "Słoneczna Polana" ul. Sielska 38 w Olsztynie.

 

Cumujemy w hotelu Omega w terminie 26-28 sierpnia 2022 r.

Zaproszenia wraz z regulaminem i niezbędnymi informacjami prześlemy w terminie późniejszym.

A tymczasem prosimy kompletować załogi i rezerwować czas w kalendarzu!!!!!

19.04.2022 WIĘCEJ...
uroczystość XX - lecia LOIIB w Świebodzinie

      Zapraszamy

 

    do galerii zdjęć

 

z uroczystości XX lecia

 

     w Świebodzinie

04.04.2022 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo


Poniżej przesyłam mail od Pana Janusza Szczepańskiego - Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej OIIB w sprawie Komentarza do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i przygotowanie ewentualnych uwag do dnia 5 kwietnia br.


Komentarz i szablony są dostępne na stronie internetowej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: Zakres i formy projektu budowlanego - komentarz i szablony - Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (piib.org.pl)


                         Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

31.03.2022 WIĘCEJ...
konferencja pn ewakuacja osób z niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo


W imieniu prezesa Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa informujemy, że w dniach 7-8 kwietnia b.r. Zarząd Oddziału organizuje konferencję pt. „Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami”.


Współorganizatorami konferencji będą: Dolnośląska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Miejska PSP we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SIBP).

Konferencja odbędzie się w hotelu Novotel na ul. Wyścigowej 35 we Wrocławiu.

Na stronie internetowej www.sitp-wroclaw.pl są już podane szczegółowe informacje jeżeli chodzi o koszt uczestnictwa oraz jest zamieszczony formularz zgłoszeniowy.

31.03.2022 WIĘCEJ...
pomoc dla ukrainy - zbiórka w urzędzie marszałkowskim

Szanowni Państwo,


W Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze i w Gorzowie zostały uruchomione centra pomocy chodźcom z Ukrainy. Codziennie do urzędu trafiają uciekinierzy w poszukiwaniu jedzenia i podstawowych artykułów higienicznych.

Zachęcamy Państwa do przyłączenia się do akcji. Na stronie www.lubuskie.pl codziennie aktualizujemy zapotrzebowanie na konkretne artykuły.

Dziś potrzebne są:
- wiosenna dla dzieci i młodzieży
- szampony
- kremy nawilżające
- antyperspiranty
- obuwie sportowe
 -oleje,
- mąki,
- kasze,
- płatki owsiane,
- bielizna,
- skarpetki
Centra Pomocowe w Zielonej Górze i Gorzowie są czynne codziennie!
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
w sobotę i niedzielę w godzinach od 12.00 do 17.00


31.03.2022 WIĘCEJ...