Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

Władze LOIIB

Lubuska Okregowa Izba Inżynierów Budownictwa

Kadencja na lata 2018-2022