Lubuskie - Warte Zachodu
UWAGA 22.02.2018 szkolenie w Gorzowie wlkp. Badania termowizyjne w budownictwie Wykładowca: dr hab. Inż. Abdrahman Alsabry Prof. UZ

Władze LOIIB

Lubuska Okregowa Izba Inżynierów Budownictwa

Kadencja na lata 2014-2018