Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam pismo z MRiT, dotyczące opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej wraz z projektem rozporządzenia, uzasadnieniem, oceną skutków regulacji, tabelą zgodności i załącznikami.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12386852 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 29 lipca 2024 r. (poniedziałek) na adres:

                             lbs@lbs.piib.org.pl

                                 Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR
pismo dot opiniowania
projekt rozporządzenia
tabela uwag i opinii
tabela zgodności
uzasadnienie
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3