Lubuskie - Warte Zachodu

Dyżury

Przewodnicząca Rady LOIIB - Ewa Bosy

Termin spotkania należy uzgodnić z Panią Ewą Bosy

pod nr tel.: 602-741-302

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Józef Włosek

co drugą środę w godz. 13:00 - 15:00, (zaczynając od 09.05.2018 r.)     

 tel. (95) 736-47-17

 

Przewodniczący Okręgowego Sadu Dyscyplinarnego - Jacek Kasierski

co drugą środę w godz. 13:00 - 15:00, (zaczynając od 16.05.2018 r.)    

tel. (95) 736-47-17

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej - Waldemar Olczak

po wcześniej ustalonym terminie,                              

tel. (95) 736-47-17 

 

 

PLACÓWKA TERENOWA - ŻARY  ul. Bohaterów Getta 9-11 pok. 4

Tel. 68 475-33-55

   

PLACÓWKA TERENOWA - ZIELONA GÓRA al. Niepodległości 22, piętro II
Tel. 68 322-96-24;  wtorek, czwartek 11:00 - 15:00