Lubuskie - Warte Zachodu

wycieczka techniczna do kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego w Lubiatowie

Szanowni Państwo

mamy wielką przyjemność poinformować, że dnia 14.06.br. odbędzie się wycieczka techniczna do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów.

W wycieczce będą uczestniczyli również uczniowie Technikum Budowlanego w Drezdenku.

 

Poniżej trochę ciekawostek na temat obiektu:

 

- Kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego w Lubiatowie działa od 2013 roku i należy do spółki PGNiG. Jest to największa kopalnia ropy naftowej w Polsce i jedna z najnowocześniejszych w Europie. Projektując ją zastosowano najnowsze rozwiązania technologiczne i systemy nadzorujące, które znacznie przewyższają wymogi środowiskowe.

Należą do nich np.: wysokosprawna instalacja odsiarczania gazu, automatyczny system detekcji wycieku na rurociągach przesyłowych, system monitoringu powietrza oraz zastosowanie na strefach flar z zamkniętą komorą spalania.

 

- Kompleks główny kopalni służy jako miejsce zbioru, rozdziału i uzdatniania wydobytych kopalin. W procesie eksploatacji produkowane są w nim: ropa naftowa, gaz ziemny, gaz płynny propan-butan, siarka i energia elektryczna.

 

- Kopalnia posiada 14 odwiertów na złożach ropy naftowej i gazu ziemnego.

 

- Udokumentowane zasoby złoża LMG wynoszą około 7,25 mln ton ropy naftowej i około 7,3 mld metrów sześciennych gazu ziemnego.

 

- Według założeń PGNiG kopalnia KRNiGZ Lubiatów ma wydobywać rocznie 400 tysięcy ton ropy naftowej oraz 150 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego. Eksploatacja złoża LMG przewidziana jest na około 20 lat.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

 

Zgłoszenia przyjmujemy w formie telefonicznej i mailowej w biurze Izby.