Lubuskie - Warte Zachodu

aplikacja do nauki dla kandydatow na uprawnienia budowlane

Polska Izba Inżynierów Budownictwa w trosce o jakość przygotowania kandydatów do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane opracowała Aplikację Uprawnienia Budowlane UB PIIB, która zapewnia dostęp do aktualnej bazy pytań testowych dla wszystkich specjalności i zakresów uprawnień budowlanych, nadawanych przez PIIB.
Aplikacja jest jednym z elementów kampanii promującej rozwój kariery w branży budowlanej „Zostań Inżynierem”.
Proces rejestracji i używania aplikacji oraz wszystkie informacje dotyczące produktu znajdują się na stronie: https://uprawnienia.piib.org.pl
Aplikacja będzie dostępna w sklepie Google Play https://play.google.com/store/apps/details... oraz Apple App Store
https://apps.apple.com/pl/app/id6448839164