Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

prośba o opinię

 

 

    Szanowni Państwo,

    W załączeniu przesyłam:

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach.


Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag lub propozycji do projektów w załączonych tabelach na adres e-mail:

 

                                        lbs@lbs.piib.org.pl

 

  do dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

z poważaniem: 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIBZałączniki:
Projek rozporządzenia nr 1
Projek rozporządzenia nr 2
Tabela uwag nr 1
Tabela uwag nr 2