Lubuskie - Warte Zachodu

Prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie sposobu przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 4 grudnia br. na adres lbs@lbs.piib.org.pl  

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB Załączniki:
OSR
projekt rozporządzenia
tabela uwag
uzasadnienie