Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo

 

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 13 sierpnia br. na adres:

 

                              lbs@lbs.piib.org.pl

 

                            Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
projekt rozporządzenia