Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu poniżej przesyłam link do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. 

Link:

     https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326962                   


Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 27 listopada br. na adres e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl  

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
tabela uwag