Lubuskie - Warte Zachodu
obwodowe zebranie wyborcze Zielona Góra 23.10.2017, godz. 17.00 miejsce: Urząd Marszałkowski - obwodowe zebranie wyborcze

Władze LOIIB

Lubuska Okregowa Izba Inżynierów Budownictwa

Kadencja na lata 2014-2018