Lubuskie - Warte Zachodu
 • Kurs przygotowawczy na uprawnienia budowlane

  15.10.2020

  kurs przygotowawczy na uprawnienia budowlane

   

       Zielonogórska Rada Federacji

             Stowarzyszeń Naukowo- 

                    Technicznych

  Naczelnej Organizacji Technicznej

                  w Zielonej Górze

   

                      ogłasza nabór na:

   

           KURS PRZYGOTOWAWCZY

       NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

                         EDYCJA XXXV 

   

  więcej >>
 • uroczyste posiedzenie OR LOIIB

  22.09.2020

  uroczyste posiedzenie OR LOIIB

   

  W dniu 18.09.2020

   

  odbyło się

   

  uroczyste posiedzenie

   

  OR LOIIB

  więcej >>

STRONA GŁÓWNA

prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załaczniku przesyłam projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

  

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 26 października br. na adres:

 

lbs@lbs.piib.org.pl

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

15.10.2020 WIĘCEJ...
werbinarium dotyczące nowego systemu przepisów technicznych w drogownictwie

Szanowni Państwo!

Zapraszamyw imieniu Polskiego Kongresu Drogowego, działającego z upoważnienia i na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, na kolejne webinarium w ramach konsultacji nowego systemu przepisów technicznych w drogownictwie.

Odbędzie się ono w najbliższy wtorek 13 października jak zawsze o godz. 10:00.

 

Kontynuując prezentacje Wytycznych w części drogowej, zaplanowane jest omówienie opracowań stworzonych z myślą o projektowaniu infrastruktury dla pieszych: tras, dróg oraz przejść dla pieszych i ich oświetlenia.

W następnej kolejności będą przedstawione Wytyczne dotyczące infrastruktury dla rowerów: planowania tras dla rowerów, projektowania dróg dla rowerów oraz wspólnych dla pieszych i rowerów, projektowania pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów, a także projektowania przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach i węzłach.

 

Harmonogram konsultacji w dalszej części artykułu.

 

13.10.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam linki do projektów:

 

- rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, wykorzystywaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych,

 

- rozporządzenia w sprawie warunków technicznych oraz warunków użytkowania, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane do produkcji, wykorzystywania lub magazynowania nadtlenków organicznych oraz ich usytuowanie

 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12338852 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12338853   

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 13 października br. na adres:

 

lbs@lbs.piib.org.pl 

 

Z góry dziękuję za przesłane uwagi.

 

               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

08.10.2020 WIĘCEJ...
międzynarodowe targi morskie baltexpo

Szanowni Państwo ,

Jak co dwa lata przystępujemy do przygotowań Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO.

 

Najbliższe targi odbędą się już za rok - od 6 do 8 września 2021 r.

Będą one jedną z pierwszych okazji spotkania przedstawicieli europejskiego przemysłu stoczniowego, wyposażenia okrętowego, żeglugi, portów i terminali, administracji państwowej po okresie pandemii.

Będziemy zobowiązani za wypełnienie załączonego kwestionariusza, po to by organizatorzy BALTEXPO 2021 mogli Państwu zapewnić warunki udziału zgodne zoczekiwaniami.

Mamy nadzieje, że dwudzieste pierwsze targi BALTEXPO wraz z towarzyszącymi im konferencjami i seminariami, spełnią Państwa oczekiwania jako miejsce spotkań i rozmów .

 

Kontakt: Kama Milewska Zarząd Targów Warszawskich S.A. ul. Puławska 12 a lok. 3 02-566 Warszawa

e-mail: milewska@ztw.pl  tel: 664 307 193; + 48 22 849 60 06

15.09.2020 WIĘCEJ...
wyniki egzaminów na uprawnienia budowlane

WYNIKI EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE SESJI WIOSENNEJ 2020

 

Poniżej przedstawiamy  wyniki egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w dniu 04.09.2020

 

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu winny zgłosić się na egzaminy ustne

zgodnie z wcześniej przekazanymi informacjami.

 

Prosimy o postępowanie zgodnie z  poniżej przedstawioną procedurą zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów.

 

 

05.09.2020 WIĘCEJ...