Lubuskie - Warte Zachodu

STRONA GŁÓWNA

prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC82) wraz z uzasadnienie, OSR, tabelą zgodności i tabelą uwag.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 17 czerwca br. na adres:

 

                              lbs@lbs.piib.org.pl

 

                           Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

01.06.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu wraz z uzasadnieniem, OSR i tabelą uwag.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 9 czerwca br. na następujące adres:

 

                          lbs@lbs.piib.org.pl

                                       

                                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

 

01.06.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 9 czerwca br. na adres:

                           

                                  lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

01.06.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli wraz z uzasadnieniem, OSR i tabelą uwag.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 9 czerwca br. na adres:

 

                               lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                    Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

01.06.2021 WIĘCEJ...
wyniki egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane

WYNIKI EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE SESJI WIOSENNEJ 2021

 

Poniżej przedstawiamy  wyniki egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w dniu 28.05.2021

 

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu winny zgłosić się na egzaminy ustne

zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami.

 

 

30.05.2021 WIĘCEJ...