Lubuskie - Warte Zachodu
 • szkolenia dla członków LOIIB

  16.01.2023

  szkolenia dla członków LOIIB

   

  zapraszamy na szkolenia

   

      organizowane przez

   

                LOIIB

  więcej >>
 • uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

  17.12.2022

  uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

   

        Zapraszamy

   

      do galerii zdjęć

   

       z uroczystości

   

   

  więcej >>

STRONA GŁÓWNA

targi budma 2023

Z A P R O S Z E N I E


Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, jako organizator, zaprasza na Dni Inżynierskie, które odbędą się w dniach 1-2 lutego 2023 roku podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2023 w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do pawilonu nr 3 w Sali Zielonej.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska – pawilon 3, stoisko nr 17.


Program Dni Inżynierskich
http://www.woiib.org.pl/1231-dni-inzynierskie-budma-2023 

27.01.2023 WIĘCEJ...
komunikat przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej loiib

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że

osoby zamieszkałe na terenie województwa  lubuskiego mogą składać
wnioski o nadanie uprawnień budowlanych
w sesji Nr 1/2023

Składanie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w sesji wiosennej 2023 r. – od 19 stycznia do 10 marca

Miejsce składnia:

                    biuro LOIIB w Gorzowie ul. Walczaka 25 codziennie w godz. 8.00 – 15.00 z wyjątkiem piątków – w godz. 8.00-13.00

biuro terenowe w Zielonej Górze al. Niepodległości 22 we wtorki i czwartki w godz. 11.00-15.00

lub pocztą.

Dokumenty można pobrać w zakładce MENU/UPRAWNIENIA BUDOWLANE/INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIE O UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Egzamin pisemny: 26 maja 2023 r. egzaminy ustne: 29 maja - 1 czerwca.

26.01.2023 WIĘCEJ...
IV otwarte mistrzostwa poiib w marszu na orientację

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje w dniu 19 sierpnia br. Otwarte Mistrzostwa w Marszu na Orientację.

Zawody odbędą się w Centrum Promocji Leśnictwa w miejscowości Muczne ( 38-713 Muczne 2).

Przedstawicieli Izb i zawodników zapraszamy  w Bieszczady już 18 sierpnia br.

Więcej informacji, oficjalne zaproszenie, harmonogram zawodów oraz deklaracje zapisów przedstawimy Państwu w późniejszym terminie.

26.01.2023 WIĘCEJ...
mistrzostwa polski w półmaratonie

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje w dniu 14 maja br. Mistrzostwa Polski w Półmaratonie w ramach X PKO Białystok Półmaraton.

W tym roku w kategoriach specjalnych istnieje opcja startu w klasyfikacji Architektów i Inżynierów budownictwa.

 

Szczegóły poznają Państwo w dalszej części artukułu.

26.01.2023 WIĘCEJ...
VIII regaty żeglarskie o Mistrzostwo Polski w klasie Omega

Warmińsko - Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na VIII Regaty Żeglarskie o Mistrzostwo Polski w klasie OMEGA.

Zawody przeprowadzone zostaną w dniu 26 sierpnia br. na akwenie jeziora Ukiel ( Krzywe) Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego Słoneczna Polana ul. Sielska 38 w Olsztynie.

Cumujemy w hotelu Omega w dniach 25 - 27 sierpnia 2023 r.

26.01.2023 WIĘCEJ...
ankieta z zakresu szkoleń wycieczek technicznych i integracji

Koleżanki i koledzy inżynierowie,

 

Przedstawiamy ankietę dotyczącą zakresu szkoleń, wycieczek technicznych i integracji. Potrzebujemy Waszej pomocy, by naszą Lubuską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa zmienić na jeszcze lepszą.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i przekazane informacje.

 

Dokładnie je przeanalizujemy, wyciągniemy wnioski i poinformujemy Was o wynikach.

 

https://forms.gle/3NvsfPiAXGZvkovi7 

                                 

                                             Michał Szulc

                       Przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego

                        

 

20.01.2023 WIĘCEJ...
aplikacje polskiej izby inżynierów

Szanowni Państwo,

aktualnie dostępne są dwie aplikacje Polskej Izby Inżynierów Budownictwa:

 • aplikacja PIIB umożliwiająca dostęp do informacji członkowskich, serwisów branżowych, zaświadczeń i publikacji. Użutkownicy mają możliwość zmiany swoich danych, zapisania na szkolenia PIIB oraz utworzenia wizytówki widocznej na liście specjalistów PIIB. Aplikacja zawiera również czterojęzyczny słownik techniczno- budowlany. Logowanie jest takie jak do portalu PIIB. Aplikacja jest też dostępna pod hasłem PIIB w sklepie Google Play, Huawei App Gallery i Apple App Store.   Link do pobrania aplikacji w menu - Dla członków/ Aplikacje PIIB
 • pięciojęzyczny słownik techniczno- budowlany zawierający ponad 4500 terminów związanych z budownictwem wodnym i eksploatacją budowli technicznych. Aplikacja dostępna w sklepie Google Play pod hasłem Słownik techniczno- budowlany.   Link do pobrania aplikacji w menu - Dla członków/ Aplikacje PIIB
17.01.2023 WIĘCEJ...
targi budma

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje wyjazd techniczny do Poznania na Targi BUDMA 2020 w dniu 01.02.2023 r.

Odpłatność za udział w wyjeździe wynosi 30 PLN. Płatność na konto ogólne LOIIB nr 82 1160 2202 0000 0000 7343 3275.

 

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o zgłaszanie się do dnia 19.01.2023 r.

Szczegóły oraz miejsca i godziny zbiórek zostaną podane w późniejszy terminie.

                                                   z poważaniem

                                       p.o. Przewodniczącego OR LOIIB

                                                 Tadeusz Glapa

                                   

17.01.2023 WIĘCEJ...
aplikacja edb elektroniczny dziennik budowy

27 stycznia br. uruchomiona zostanie aplikacja EDB. Umożliwia ona realizację wszystkich czynności wymaganych przy prowadzeniu dziennika budowy.  W EDB można wystąpić z wnioskiem o wydanie dziennika budowy do właściwego terytorium organu administracji budowlanej, pobrać dziennik a następnie powierzyć obowiązki kierownikowi budowy i pozostałym uczestnikom procesu budowlanego. Wpisy można umieszczać tak, jak w tradycyjnym dzienniku a dostęp do aktualnego dokumentu jest możliwy z każdego miejscca.

17.01.2023 WIĘCEJ...
elektroniczna wersja inżyniera budownictwa

W związku z postępującą cyfryzacją uchwałą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 listopada 2022 r. podjęto decyzję o tym, że od stycznia 2023 roku wydawnictwa PIIB ( Inżynier Budownictwa i Przewodnik Projektanta) dostępne będą dla członków PIIB wyłącznie w wersji elektronicznej.

17.01.2023 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam propozycję Wskazówek w zakresie sporządzania koncepcji rozwoju dla klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych dot. naboru dla części przedinwestycyjnej B2.2.2. wraz z załącznikami.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w załączonej tabeli w terminie do dnia 15 stycznia br. na adres:

 

                                   lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                     Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

12.01.2023 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam rządowy projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (druk nr 2862).

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 30 grudnia br. na adres:

 

                         lbs@lbs.piib.org.pl

                     

                                Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

22.12.2022 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyła projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji ( numer w wykazie prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów - 182) wraz z uzasadnieniem, OSR, załącznikiem i tabelą zgodności.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 8 grudnia br. na adres:

 

                lbs@lbs.piib.org.pl

               

                                      Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prowno- Regulaminowej

01.12.2022 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zasadach nabywania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (nr UD240 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w załączonej tabeli w terminie do dnia 7 grudnia br. na adres:

 

                                  lbs@lbs.piib.org.pl

                                 

                                        Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.11.2022 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego (WPL MC 194) wraz z uzasadnieniem i OSR. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 23 listopada br. na adres:

 

                              lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                     Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

17.11.2022 WIĘCEJ...