Lubuskie - Warte Zachodu

STRONA GŁÓWNA

odwołane egzaminy na uprawnienia budowlane

 

W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną w kraju

oraz wprowadzanymi przez Rząd RP dodatkowymi obostrzeniami w zakresie organizowania zgromadzeń,

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB podjęła w dniu 29 października 2020 r., uchwałę

 

w sprawie odwołania jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane

 

 

 

17.11.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


Poniżej przesyłam link do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.


https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340200/katalog/12736808#12736808 

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 18 listopada br. na adres:

 

                 lbs@lbs.piib.org.pl 


                                    Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

13.11.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


Poniżej przesyłam link do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340250/katalog/12737108#12737108 


Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 17 listopada br. na adres:

                       lbs@lbs.piib.org.pl 


                                  Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

13.11.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt normy: P-SEP-E 004:2020 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonego formularza w terminie do 08 listopada br. na adres

 

                          lbs@lbs.piib.org.pl    

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

30.10.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 - 2024”.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 26 listopada br. na adres:

                                          lbs@lbs.piib.org.pl 

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

30.10.2020 WIĘCEJ...
Zamknij

SZANOWNI PAŃSTWO,

 

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 02.11.2020r

BIURO LOIIB W GORZOWIE WLKP. ZOSTAJE ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW DO ODWOŁANIA.

 

WSZELKIE SPRAWY MOŻNA ZAŁATWIĆ DROGĄ ELEKTORNICZĄ BĄDŹ TELEFONICZNIE.