Lubuskie - Warte Zachodu
 • kurs przygotowawczy

  25.02.2021

  NOWY KURS PRZYGOTOWAWCZY WIOSNA 2021

   Zielonogórska Rada Federacji

             Stowarzyszeń Naukowo- 

                    Technicznych

  Naczelnej Organizacji Technicznej

                  w Zielonej Górze

                       rozpoczyna

   

            KURS PRZYGOTOWAWCZY

       NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

                         EDYCJA XXXVII

   

  więcej >>

STRONA GŁÓWNA

prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo Pani Anny Korneckiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach (numer w wykazie prac legislacyjnych MRPiT: 89) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 16 kwietnia br. na adres:


                                           lbs@lbs.piib.org.pl 


                                                     Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

08.04.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo (wraz z projektem ustawy, uzasadnieniem, oceną skutków regulacji i tabelą uwag ) dotyczące zgłaszania uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 13 kwietnia br. na adres e-mailowy:


                                                          lbs@lbs.piib.org.pl 


                               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

06.04.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam pismo (wraz z projektem rozporządzenia, uzasadnieniem, oceną skutków regulacji i tabelą uwag ) dotyczące zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 12 kwietnia br. na adres e-mailowy:


                                                           lbs@lbs.piib.org.pl 


                                     Mirosław Gruszecki Przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

06.04.2021 WIĘCEJ...
BIM w polskiej branży budowlanej ankieta nt skali wdrożenia metodyki

Szanowni Państwo,


Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety nt. skali wdrożenia metodyki BIM i ich doświadczeń w jej użytkowaniu, która jest dostępna na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Informacje uzyskane w jej zakresie posłużą do opracowywania Strategii wdrożenia BIM w Polsce.

 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/bim-w-polskiej-branzy-budowlanej--ankieta-nt-skali-wdrozenia-metodyki 


Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 15 minut.


Link do ankiety będzie aktywny do 31 marca 2021 r.


Bezpośredni link do ankiety: https://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_0NvNRvtTww927s 

23.03.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam załączniki dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 26 marca br. na adres mailowy:

 

                                            lbs@lbs.piib.org.pl 

 

                                         Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

19.03.2021 WIĘCEJ...
Zamknij

Szanowni Państwo


Uprzejmie informujemy, że w związku z pogarszająca się sytuacją epidemiczną w kraju

biuro LOIIB w Gorzowie Wlkp. do dnia 16.04.2021 r. będzie zamknięte dla interesantów.

 

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie pod nr 95 720 15  38

lub drogą mailową

 

Za utrudnienia bardzo przepraszamy