Lubuskie - Warte Zachodu
 • Kurs przygotowawczy na uprawnienia budowlane

  30.12.2020

  kurs przygotowawczy na uprawnienia budowlane

   

       Zielonogórska Rada Federacji

             Stowarzyszeń Naukowo- 

                    Technicznych

  Naczelnej Organizacji Technicznej

                  w Zielonej Górze

                       rozpoczyna

            KURS PRZYGOTOWAWCZY

       NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

                         EDYCJA XXXVI

   

  więcej >>

STRONA GŁÓWNA

komunikat przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej loiib

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY DOKUMENTY NA EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SESJI GRUDNIOWEJ 2020

 

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB zawiadamia, że

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna zarządziła przeprowadzenie odwołanej sesji egzaminacyjnej na 

26 lutego 2021 r.

W związku z tym wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane do sesji grudniowej automatycznie są zakwalifikowane do egzaminu 26 lutego.

 

                Więcej w dalszej części artykułu   

                                                      

        Waldemar Olczak – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB

 

 

07.01.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinię

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 15 stycznia br. na adres:


                                    lbs@lbs.piib.org.pl 

 

              Mirosław Gruszecki  przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

07.01.2021 WIĘCEJ...
prośba o opinie

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 29 grudnia br. na adres


lbs@lbs.piib.org.pl 


Jednocześnie życzę Państwu Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w miłej rodzinnej atmosferze oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2021 Roku


Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.12.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinie

Szanowni Państwo,


W załączeniu przesyłam projekt dodania zapisu, art. 12 b do nowelizowanej ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 i 1086) wraz z uzasadnieniem.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 29 grudnia br. na adres


                lbs@lbs.piib.org.pl 


Miroslaw Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

23.12.2020 WIĘCEJ...
prośba o opinie

Szanowni Państwo

 

W związku z rozpoczęciem w MRTiP prac nad nowymi Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ,  proszę o Państwa uwagi, pomysły, rozwiązania, dotyczące tego dokumentu.

 

Proszę o przesyłanie ewentualnych propozycji do dnia 30 stycznia 2021 r. na adres:

 

                                                lbs@lbs,piib.org.pl 

 

                             Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

22.12.2020 WIĘCEJ...