Lubuskie - Warte Zachodu

Delegaci na Krajowy Zjazd

L.p.

Nazwisko i Imię

Nr ewidencyjny

1.

Kucharczyk Emilia

LBS/BO/0522/01

2.

Cegielnik Andrzej

LBS/BO/2061/01

3.

Koczwara Piotr

LBS/BO/2188/01

4.

Krzyżanowski Józef

LBS/BO/2229/01

5.

Bosy Ewa

LBS/BO/0013/04