Lubuskie - Warte Zachodu

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

Prośba o opinię

W związku z  pismem z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa  L. dz. DAB.1.0211.1.2017.KG, NK/92849/17 dotyczącego zgłoszenia uwag do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, przekazuję go, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwagi i propozycji zmian do dnia 10 lipca 2017 r.,
Na adres e-mail:  lbs@lbs.piib.org.pl


Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB, Mirosław Gruszecki 

19.06.2017 WIĘCEJ...
Regaty w klasie Omega

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na regaty 26 sierpnia 2017roku  do Olsztyna

14.06.2017 WIĘCEJ...
Fabryka Amunicji w Krzystkowicach

W dniu 09.06.2017 odbyła się wycieczka techniczna na teren dawnej fabryki amunicji kombinatu DAG Alfred Nobel 

12.06.2017 WIĘCEJ...
S3 Wycieczka techniczna

W dniu  12.05 2017 odbyła się wycieczka techniczna na budowę trasy S3

08.06.2017 WIĘCEJ...
Budownictwo lubuskie

18 maja 2017 roku w sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego trzy podmioty: Lubuska Izba Budownictwa, Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Uniwersytet Zielonogórski, wspólnie zorganizowały konferencję dotyczącą budownictwa w województwie lubuskim.

07.06.2017 WIĘCEJ...
Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD 2017

Zapraszamy na konferencję naukowo-techniczną "Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie".

15-17 listopad 2017r. w Krakowie

Organizatorem jest Oddział Małopolski PZITB w Krakowie

W załączeniu szczegółowy program

07.06.2017 WIĘCEJ...
Uprawnienia budowlane - sesja wiosenna

W dniu 26.05.2017r. zakończyła się wiosenna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane  

w Lubuskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

29.05.2017 WIĘCEJ...
Budynek mieszkalny wielorodzinny

W dniu 19 maja 2017 roku firma Instalko zorganizowała spotkanie prezentacyjne autonomicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zrealizowanego przy ul. Ogrodowej w Międzyrzeczu zaopatrzonego w 100% w nośniki energii odnawialnej.

23.05.2017 WIĘCEJ...
DZIEŃ BIM

Na Politechnice Krakowskiej w dniach

01-02 czerwca 2017r. odbędzie się konferencja DZIEŃ BIM

20.05.2017 WIĘCEJ...
Zmiany KPA

1 czerwca 2017 r. wejdzie w życie 

nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

15.05.2017 WIĘCEJ...
Wycieczka techniczna

9 czerwca 2017 r. organizujemy wycieczkę techniczną do Fabryki Amunicji w Krzystkowicach (Nowogród Bobrzański).

13.05.2017 WIĘCEJ...
Projekt skierowany do małych mikro i średnich przedsiębiorstw

"Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców – konkretnie, przystępnie i fachowo!” współfinansowanym ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

12.05.2017 WIĘCEJ...
TELKOM-TELMOR

"Projektowanie sieci telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych
- warsztaty z wykorzystaniem programu TelSat firmy TELKOM-TELMOR.”

11.05.2017 WIĘCEJ...
Prośba o opinię - propozycje zmian

UWAGA !!! ważne rozporządzenia

Czekamy na uwagi i propozycje

11.05.2017 WIĘCEJ...
PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

IV KONFERENCJA

PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO


Zielona Góra, 09 czerwca 2017 r.

09.05.2017 WIĘCEJ...
S 3

Zapraszamy na wycieczkę techniczną na budowę drogi S-3 odcinek Sulechów - Zielona Góra

04.05.2017 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

W związku z  pismem z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa  L. dz. DM.I.0210.1.MMW, NK64075/17 przekazującego projekt zarządzenia  Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Krajowej Rady Mieszkaniowej,przekazuję go, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych opinii do dnia  9 maja 2017 r., na adres e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl

Z poważaniem:

Mirosław Gruszecki, Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB

02.05.2017 WIĘCEJ...
WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

Proszę o zgłaszanie propozycji tematyki, która mogłaby się znaleźć w programie planowanej konferencji.

28.04.2017 WIĘCEJ...
Optymalizacja czy minimalizacja

Od pewnego czasu coraz więcej kontraktów drogowych realizowanych przez GDDKiA prowadzone są w oparciu o formułę „Zaprojektuj i wybuduj” na bazie tzw. „żółtego FIDICA”.

27.04.2017 WIĘCEJ...