Lubuskie - Warte Zachodu

konferencja naukowo- techniczna pn. obiekty budowlane na terenach górniczych

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa od wielu lat stwierdza malejącą ilość kadr specjalizujących się w projektowaniu obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach górniczych oraz pogórniczych. Efektem braku znajomości tego zagadnienia są przypadki realizacji projektów z wieloma błędami niedoszacowania lub przeszacowania konstrukcji, co bezpośrednio prowadzi do zagrożenia trwałości i bezpieczeństwa eksploatacji lub nieekonomicznego projektowania takich obiektów. Równocześnie zdarzają się przypadki, że mimo prawidłowo wykonanego projektu budowlanego wykonawcy realizujący inwestycje na terenach narażonych na ujemny wpływ deformacji terenu nieświadomie wadliwie realizują takie obiekty.

W związku z tym Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach przy współpracy merytorycznej z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie mając na celu poprawę sytuacji w tym zakresie organizuje w dniach: 26 ÷ 27 października 2023 roku w Siemianowicach Śląskich – Michałkowicach V Konferencję Naukowo - Techniczną „OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH”, która będzie poświęcona problemom obejmującym:

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z ISTNIEJĄCYMI I PROJEKTOWANYMI OBIEKTAMI NA TERENACH GÓRNICZYCH I POGÓRNICZYCH

Konferencja będzie miała charakter specjalistycznego szkolenia hybrydowego, przeznaczonego dla projektantów konstrukcji budownictwa ogólnego i przemysłowego, wykonawców, rzeczoznawców, inspektorów nadzoru budowlanego i kadry naukowo-technicznej

Podczas Konferencji nasi uczestnicy mają również możliwość bezpośredniego spotkania się i dyskusji.

Celem Konferencji jest dostarczenie uczestnikom aktualnej, praktycznej i gotowej do bezpośredniego zastosowania wiedzy na wybrane tematy.

W trakcie Konferencji wygłoszonych zostanie około 30 wykładów przez zaproszonych w tym celu wybitnych specjalistów z całego kraju. Wykłady konferencyjne zostaną wydane w formie książkowej z nadanym numerem ISBN w ilości szacowanej na około 200 egzemplarzy.

Wychodząc z założenia, że Konferencja ta jest skierowana do osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, spełnia ona statutowe założenia samorządu zawodowego w zakresie samokształcenia członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.W załączeniu przesyłamy materiały dotyczące Naszej Konferencji: Komunikat, Projekt programu, informację o Komitecie Naukowym.Załączniki:
informacja
komunikat
program
zaproszenie - LOIIB