Lubuskie - Warte Zachodu

uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

W dniu 28 czerwca br na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w sesji 1/2023. 
Na sali zgromadziły się osoby, które zdały egzaminy na uprawnienia budowlane a wielu z nich towarzyszyły rodziny, chcące przeżyć wspólnie tę uroczystość. 
Przewodniczący OR LOIIB Wojciech Poręba zachęcił do wstępowania w szeregi członków naszej Izby i poinformował o korzyściach, jakie niesie członkostwo w Izbie.
Tekst ślubowania został odczytany przez członka OKK Jacka Tomczyka, po czym zostały wręczone decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. 
Całość uroczystości poprowadził przewodniczący OKK Waldemar Olczak.

 Galerie: