Lubuskie - Warte Zachodu

karta medyczna luxmed

Z przyjemnością informujemy, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa podjęła współpracę z liderem rynku prywatnych usług medycznych LUXMED i od 1 lipca 2023 roku będziecie Państwo mogli skorzystać z opieki medycznej w Grupie LUX MED.  Oferta została wypracowana przez PIIB dla członków Izb i ich najbliższych na preferencyjnych warunkach.

Grupa LUX MED jest liderem na rynku prywatnych usług medycznych. Posiadają największą sieć placówek medycznych w Polsce: blisko 270 placówek własnych oraz 14 szpitali. LUX MED daje również możliwość korzystania z usług w placówkach partnerskich, z którymi obecnie współpracują w ponad 600 miastach. W połączeniu z możliwością korzystania z konsultacji telefonicznych i online daje to możliwość skorzystania z usług Grupy LUX MED w dowolnym miejscu.
 
Główne założenia oferty LUX MED dla naszych członków to:
Preferencyjne, miesięczne stawki za pakiety. 
 

 Oferta cenowa

Typ indywidualny

Typ partnerski

Typ rodzinny

Członek PIIB

Współmałżonek/partner/dziecko do 26 r.ż.- dopłata do trybu indywidualnego

Współmałżonek/partner/wszystkie dzieci do 26 r.ż.- dopłata do typu indywidualnego

Pakiet na start

69 zł

75 zł

147 zł

Pakiet inżynier

89 zł

96 zł

172 zł

Pakiet Inżynier Plus

123 zł

131 zł

253 zł

 
Możliwość wyboru jednego z trzech dostępnych pakietów: Na Start, Inżynier, Inżynier Plus. Ten sam dla wszystkich zgłoszonych osób.
Wybór typu partnerskiego lub rodzinnego możliwy jest wyłącznie po wyborze przez członka typu Indywidualnego.
 
Pakiety są dostępne dla naszych członków, ich rodzin jak i dla pracowników wszystkich Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.
 
Wykupienie pakietu dla członków i ich rodzin jest możliwe po zalogowaniu się przez portal PIIB https://portal.piib.org.pl/karta-medyczna, i kliknięciu „Zapisz się” – Portal PIIB jest zintegrowany z aplikacją do zapisów Lux Med
 
Wykupienie pakietu dla pracowników OIIB i ich rodzin jest możliwe poprzez stronę: https://vida.e-insure.pl/login używając swojego adresu mailowego i kodu dostępu: PIIB2023