Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i OSR.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 1 czerwca br. na adres:

                         lbs@lbs.piib.org.pl

                          Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
pismo
projekt ustawy z uzasadnieniem i OSR