Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię


W załączeniu przesyłam rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i OSR.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 24 maja br. na adres:


                      lbs@lbs.piib.org.pl


                   Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
projekt ustawy z uzasadnieniem i OSR