Lubuskie - Warte Zachodu

XXII Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy LOIIB

W dniu 1 kwietnia br. w auli Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył sie XXII Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Przewodniczącym Zjazdu został wybrany Stanisław Serafiński.

Delegaci zatwiedzili sprawozdania z działalności organów i udzielili absolutorium dla OR LOIIB za rok 2022.

 

Z powodu śmierci Przewodniczącej OR LOIIB Ewy Bosy Zjazd z kadencji 2022- 2026 miał charakter sprawozdawczo- wyborczy, nie tylko sprawozdawczy.

Podczas Zjazdu wybierano Przewodniczącego Okręgowej Rady LOIIB i przeprowadzono wybory uzupełniające do organów OSD i OROZ. Wybrano także delegata na Krajowy Zjazd PIIB na kadencję 2022- 2026.

Wśród zaproszonych gości byli:

poseł na Sejm RP Krystyna Sibińska, poseł na Sejm RP Bogusław Wontor, senator RP Wadim Tyszkiewicz, prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, dyrektor biura  posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Liberadzkiego  Zbigniew Smejlis,  prezes PIIB Mariusz Dobrzyniecki, prorektor ds współpracy z gospodarką UZ dr hab. inż. Maria Mrówczyńska profesor UZ, prorektor ds Rozwoju i Finansów dr hab. inż. Andrzej Pieczyński profesor UZ, prof dr hab. inż. Robert Smoleński- UZ, dr hab. inż. Beata Nowogońska profesor UZ, dyrektor CKZiU nr 1 "Budowlanka" Małgorzata Ragiel, prezes Lubuskiej Izby Budownictwa Zenon Bambrowicz, Okręgowy inspektor PIP Jerzy Łaboński.

 

Prezydent Miasta Zielona Góra wręczył odznaczenia "Zasłużony dla miasta Zielona Góra" niżej wymienionym członkom LOIIB:

Eugeniusz Weiss, Gracjan Grzesiewicz, Andrzej Hajłasz, Mieczysław Olejniczak, Róża Porębska, Janusz Laskowski, Jacek Korentz, Mirosław Szczypiński

 

Wręczone zostały również odznaki honorowe PIIB.

Złote odznaki honorowe PIIB otrzymali:

Izabela Mierzwa i Mieczysław Ejsmont

 

Srebrne odznaki honorowe otrzymali:

Paweł Stankiewicz, Jacek Korentz, Marcin Załęski , Michał Kołodziejczyk, Bogusław Pabierowski i prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski

 

Zgromadzeni wysłuchali wykładu szkoleniowego profesora dr hab. inż.  Roberta Smoleńskiego.

 

Nowym Przewodniczącym Okręgowej Rady LOIIB został Wojciech Poręba.

Serdecznie gratulujemy!

 Galerie: