Lubuskie - Warte Zachodu

aplikacja edb elektroniczny dziennik budowy

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) jest przełomem dla cyfryzacji w budownictwie. System został zrealizowany w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego z myślą o wygodzie użytkowników, w oparciu o przepisy prawa i najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dziennik budowy jest najważniejszym dokumentem na budowie. Powinien być prowadzony w określony sposób i przechowywany w bezpiecznym miejscu. Na placu budowy często występują trudne warunki pracy. Dlatego oprócz wersji na komputer, dostępnej dla użytkowników z poziomu przeglądarki internetowej, powstała prosta w obsłudze aplikacja mobilna. EDB można uruchomić na każdym smartfonie bez żadnego specjalistycznego sprzętu i bez stałego dostępu do internetu. EDB jako narzędzie pracy inwestora i kierownika budowy. Aplikacja EDB oferuje szereg ułatwień w procesie zarządzania budową. Inwestorzy i kierownicy budowy mogą skorzystać z następujących funkcji:

  • szybkie i proste składanie elektronicznego wniosku o wydanie dziennika budowy do organów administracji architektoniczno-budowlanej (aab) i nadzoru budowlanego (nb),
  • powierzanie obowiązków i określanie ram czasowych pracy geodety i uczestników procesu budowlanego,
  • wygodne monitorowanie wpisów i dokumentacji budowy online 24/7,
  • automatyczne wpisy dotyczące przyjęcia i powierzania obowiązków uczestnikom procesu budowlanego,
  • łatwa korekta wpisów,
  • prosta edycja statusów, zamknięcie dziennika jednym kliknięciem w aplikacji.

Dziennik budowy zakłada inwestor m.in. po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Inwestor, po uwierzytelnieniu i założeniu konta, w systemie może wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie dziennika budowy. Po otrzymaniu dziennika może dodać pozostałych uczestników procesu budowlanego w systemie, a są nimi: kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego i upoważniony przedstawiciel inwestora. Od tego momentu mają oni dostęp do elektronicznego dziennika budowy, tzn. mogą dokonywać w nim wpisów. W szczególności dotyczy to kierownika budowy, który posiada dodatkowe uprawnienia i jest osobą prowadzącą w imieniu inwestora elektroniczny dziennik. To właśnie pod kątem kierownika budowy została przygotowana prosta w obsłudze i ergonomiczna, mobilna wersja systemu EDB.

Prowadzenie dziennika w EDB odbywa się przez umieszczanie w nim odpowiednich wpisów. Wpisy ułożone są tak, jak w tradycyjnym dzienniku. Zaletą aplikacji jest możliwość filtrowania i wyszukiwania wpisów po różnych parametrach, takich jak aktualność wpisu, funkcja autora, czy autor wpisu. Dzięki temu rozwiązaniu, w przypadku dużych inwestycji, możemy szybko odnaleźć interesujący nas wpis. Prowadzenie dziennika budowy w aplikacji EDB polega również na powierzaniu w funkcji uczestnikom procesu budowlanego oraz geodecie, którym Inwestor bądź kierownik budowy ustala ramy czasowe ich pracy. Uczestnikom procesu budowlanego nie można jednak odebrać z dnia na dzień dostępu do systemu. Od daty zwolnienia z pełnionej funkcji mają jeszcze 14 na uzupełnienie wpisów.

Zamknięcie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje przez nadanie mu w systemie EDB statusu „zamknięty”. Dokonuje tego kierownik budowy jednym kliknięciem po zakończeniu wszystkich prac budowlanych bądź rozbiórkowych.

Strona aplikacji EDB: www.gunb.gov.pl/strona/edb

Pytania i odpowiedzi: www.gunb.gov.pl/strona/pytania-i-odpowiedzi-0#EDB