Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam rządowy projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (druk nr 2862).

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 30 grudnia br. na adres:

 

                         lbs@lbs.piib.org.pl

                         

                                  Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
projekt ustawy uzasadnienie OSR