Lubuskie - Warte Zachodu

uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

W dniu 16 grudnia br. w sali Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

 

Wśród zaproszonych gości  obecni byli:

dyrektor Instytutu Budownictwa UZ,  dr hab. inż. Beata Nowogońska prof UZ

dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inzynierii Środowiska  UZ  dr hab. inż. Anna Bazan- Krzywoszańska prof. UZ

z-ca dyrektora Instytutu Budownictwa  dr inż.Artur Juszczyk

profesor dr hab. inż. UZ Tadeusz Biliński

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Lacroix

 

W uroczystości wzięli udział : przewodniczący Okręgowej Rady LOIIB Tadeusz Glapa, zastępca przewodniczącego OR LOIIB Wojciech Poręba, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Waldemar Olczak, oraz członkowie OKK - Andrzej Wesoły, Ireneusz Pruski, Janusz Laskowski, pracownica Placówki Terenowej w Zielonej Górze Anna Chańczewska- Stupak i przede wszystkim najbardziej zainteresowani, czyli osoby, które zdały egzamin na uprawnienia budowlane, przybyłe  wraz z rodzinami.

 

Uroczystość poprowadził przewodniczący OR LOIIB Tadeusz Glapa.

Przed rozdaniem decyzji osoby, które pozytywnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane złożyły uroczyste ślubowanie.

Serdecznie gratulujemy!!

 Galerie: