Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zasadach nabywania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (nr UD240 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w załączonej tabeli w terminie do dnia 7 grudnia br. na adres:

 

                                  lbs@lbs.piib.org.pl

                                      Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR
projekt ustawy
tabela uwag
uzasadnienie
załącznik do ustawy- wykaz maszyn