Lubuskie - Warte Zachodu

informacje nt utworzenia platformy e-budownictwo

Szanowni Państwo,

 

w dalszej części artykułu przedstawiamy pismo Głównego inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie utworzenia platformy e-Budownictwo, która umożliwia obywatelom i inwestorom wypełnienie i złożenie wniosków związanych z procesem budowlanym w sposób elektroniczny.Załączniki:
pismo ws platformy e-Budownictwo