Lubuskie - Warte Zachodu

konferencja budujemy bezpiecznie i nowocześnie

 

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Lubuska Izba Budownictwa

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

zapraszają
 

 

na konferencję

„Budujemy bezpiecznie i nowocześnie”

która odbędzie się 5 maja 2022 r. o godz. 10:00 w sali 215, budynek A8 Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Prof.  Z. Szafrana 1 w Zielonej Górze.

 

Konferencja składać się będzie z części teoretycznej oraz praktycznej.
W trakcie wydarzenia przewidziano pokazy ewakuacji operatora żurawia
oraz inspekcji żurawia z wykorzystaniem drona na budowie wielopoziomowego parkingu obok zielonogórskiej Palmiarni.

 

Udział w konferencji należy zgłosić: telefonicznie pod nr tel. 68 451 39 00,
pocztą elektroniczną na adres kancelaria@zgora.pip.gov.pl lub poprzez link https://architekturauz.clickmeeting.com/budujemy-nowoczesnie-i-bezpiecznie. Konferencja będzie transmitowana online.

Szczegółowy program oraz link zapewniający dostęp
do spotkania opublikowany zostanie na stronach internetowych organizatorów.


Zapewniamy dojazd z Uniwersytetu do miejsca prezentacji. Po zakończeniu II części konferencji, zapraszamy na poczęstunek do restauracji „Palmiarnia”.

 

 

                                                                                      

 Załączniki:
program konferencji