Lubuskie - Warte Zachodu

decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych

INFORAMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMINY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

W SESJI JESIENNEJ 2021

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna LOOIB informuje, że w dniu 13.01.2022 r 

zostały wysłane do Państwa listem poleconym wszystkie decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych.