Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam wersję roboczą projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 20 grudnia br. na następujący adres:

 

                             lbs@lbs.piib.org.pl

 

                                   Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
projekt ustawy
uzasadnienie