Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo


W załączeniu przesyłam projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Polityki zakupowej państwa (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: ID206) wraz z załącznikamim, uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji.


Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w załączonej tabeli w terminie do dnia 18 listopada br. na adres:


                              lbs@lbs.piib.org.pl 


                               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR
pismo uzgodnienia opiniowanie konsultcje
polityka zakupowa
projekt uchwały
uzasadnienie
załącznik nr 1 do polityki
załącznik nr 2 do polityki
załącznik nr 3 do polityki
załącznik nr 4 do polityki
załącznik nr 5 do polityki
załącznik nr 6 do polityki
załącznik nr 7 do polityki