Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam projekt Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku wraz z projektem uchwały i uzasadnieniem.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 14 września br. na następujące adres

 

                         lbs@lbs.piib.org.pl

                           Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
program
uchwała i uzasadnienie