Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Treść maila:

Podczas posiedzenia MAAC 13 lipca br., w punkcie agendy: United States of America: launch of the Trade and Technology Council and Transatlantic Green Trade Agenda, KE zwróciła się do krajów i biznesu UE o przekazanie stanowisk, sugestii, pomysłów w sprawie obszarów priorytetowych w dziedzinie współpracy regulacyjnej UE-USA (w tym dot. to norm/standardów, procedur oceny zgodności, kompatybilnego podejścia regulacyjnego), które mogą być korzystne dla stosunków handlowych UE-USA (i odzwierciedlać priorytety krajów UE), w szczególności w obszarze zielonych/zrównoważonych przepływów handlowych (towary, usługi, technologie), które KE będzie mogła podjąć podczas dyskusji w Radzie ds. Handlu i Technologii UE-USA (TTC).

Głównym celem prac TTC będzie kwestia rozwoju dwustronnych stosunków handlowych i inwestycyjnych, promowanie innowacyjności i przywództwa firm europejskich i amerykańskich, unikanie nowych niepotrzebne barier technicznych w handlu; współpraca w zakresie rozwoju kompatybilnych i międzynarodowych standardów, ułatwianie współpracy w zakresie polityki regulacyjnej oraz, gdzie będzie to możliwe, konwergencja (bez uszczerbku dla autonomii regulacyjnej i systemów regulacyjnych obu stron).

Tym samym, Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zwraca się z uprzejmą prośbą przekazanie ew. stanowisk państwa organizacji ws. priorytetów/pomysłów/sugestii dot. interesów polskiej gospodarki w ramach ww. współpracy regulacyjnej UE-USA, które KE mogłaby zawrzeć w stanowisku UE w rozmowach z USA w tym zakresie.

 

KE prosi także o informację jakich konkretnie wyników/korzyści należałoby oczekiwać od USA w przypadku zgłoszenia określonych ww. priorytetów w krótkim, dłuższym okresie czasu oraz wskazanie jaki miałoby to priorytet (wysoki, niski). Ponadto, należałoby wskazać KE także na te obszary działania gdzie taka współpraca regulacyjna nie byłaby wskazana, którą należałoby wykluczyć z tych rozmów z USA.