Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC82) wraz z uzasadnienie, OSR, tabelą zgodności i tabelą uwag.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanym materiałem i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do dnia 17 czerwca br. na adres:

 

                              lbs@lbs.piib.org.pl

 

                           Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
OSR
projekt ustawy
tabela uwag
tabela zgodności
uzasadnienie