Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam linki do projektów:

 

 - rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, wykorzystywaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych,

- rozporządzenia w sprawie warunków technicznych oraz warunków użytkowania, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane do produkcji, wykorzystywania lub magazynowania nadtlenków organicznych oraz ich usytuowanie

 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12338852 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12338853   

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 13 października br. na adres:

 

lbs@lbs.piib.org.pl 

 

Z góry dziękuję za przesłane uwagi.

 

               Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB