Lubuskie - Warte Zachodu

uroczyste posiedzenie OR LOIIB

W dniu 18.09.2020 w Domu Weselnym Delfino 2 w Zielonej Górze odbyło się uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Posiedzenie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście:

 

Profesor Tadeusz Biliński –   UZ,

Beata Nowogońska      profesor UZ dyr. Instytutu Budownictwa UZ,

Krystyna Sibińska      poseł na Sejm,

Maria Mrówczyńska    dr hab. Prof. UZ,

Zenon Bambrowicz      prezes Zarządu Lubuskiej Izby Budownictwa,

Sławomir Kotylak      dyr. departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

Paweł Tonder       dyr. Zarządu Dróg Wojewódzkich,

Marek Langer      dyr. Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział w Zielonej Górze,

Robert Lacroix      Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

Małgorzata Ragiel      dyr. CKZiU nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze,

Artur Pudło       przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze,

Marcin Pabierowski      radny Rady Miasta Zielona Góra, członek Okręgowej Rady LOIIB

oraz osoby wyróżnione do odznaczeń PIIB.

 

Po powitaniu zaproszonych gości przez przewodniczącą OR LOIIB Ewę Bosy statuetką PRZYJACIEL IZBY zostały odznaczone :

 

dr hab. Prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego Maria Mrówczyńska oraz dyr. CKZiU nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze Małgorzata Ragiel.

 

W dalszej kolejności odznaczenia otrzymali:

 

Złotą odznakę honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa :  Przemysław Błoch

 

Srebrną odznakę honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Róża Porębska, Mieczysław Lucinkiewicz, Mieczysław Olejniczak, Zenon Gosławski

 

 

Po wręczeniu odznaczeń głos  zabrali  Beata Nowogońska profesor UZ dyr. Instytutu Budownictwa UZ,  Maria Mrówczyńska dr hab. Prof. UZ, Krystyna Sibińska poseł na Sejm, Zenon Bambrowicz prezes Zarządu Lubuskiej Izby Budownictwa, Robert Lacroix Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB Waldemar Olczak poinformował zebranych o współpracy z UZ w czasie  ostatnich wrześniowych egzaminów na uprawnienia budowlane.

 

Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze przy dźwiękach muzyki w wykonaniu Adama Rajchela i syna.Galerie: