Lubuskie - Warte Zachodu

Komunikat Przewodniczącego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej LOIIB

Wszechobecna pandemia zrujnowała nasze plany.

W miesiącach kwiecień i maj, odnotowano szczyt zachorowań, który spowodował zakaz zgromadzeń. Restrykcje te objęły również nasze działania. Najpierw odwołano egzaminy pisemne (w konsekwencji również ustne), a jednocześnie brak było możliwości sprawnego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

 

Aby zachować ustawowy wymóg przeprowadzenia dwóch sesji w roku, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła, że sesja „wiosenna” może odbyć się najpóźniej 4 września 2020 r., a druga „jesienna” winna być przeprowadzona 4 grudnia 2020 r. (co najmniej 3 miesiące przerwy między sesjami.

Wciąż jednak nie wiadomo jaki będzie stan epidemiczny w czasie planowanych na wrzesień egzaminów.

 

Poniżej przedstawiamy następujący harmonogram sesji:


1. Egzamin pisemny został podzielony na dwie tury:


a) tura I przeznaczona dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej rozpocznie się o godz. 9.00 (stawienie się osób egzaminowanych najpóźniej do godz. 8.30)
b) tura II przeznaczona dla wszystkich pozostałych specjalności rozpocznie się o godz. 14.00 (stawienie się osób egzaminowanych najpóźniej do godz. 13.30).


2. Egzaminy ustne będą przeprowadzone w dniach 7-10 września wg poniższego podziału:


a) Specjalność konstrukcyjno-budowlana w dniach 7 i 8 września
b) Specjalności hydrotechniczna 8 września
c) Specjalności sanitarna i elektryczna 9 września
d) Specjalności drogowa i mostowa 10 września.


Aby wyeliminować duże zgrupowania ludzi oraz zmniejszyć ryzyko ewentualnego przeniesienia wirusa, każdego dnia egzaminów ustnych będą one realizowane w dwóch turach:

od godz. 9.00 i od godz. 13.00.

 

O przydziale do konkretnej tury egzaminu poinformujemy pisemnie.

 

W pisemnym zawiadomieniu zawarta będzie również informacja o wymogach sanitarnych, wobec każdej osoby przystępującej do egzaminu (maseczka, własne napoje - woda mineralna, oświadczenie, które będzie załączone do zawiadomienia).


Do egzaminów zostały zakwalifikowane wszystkie osoby, które złożyły kompletne wnioski. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że tylko jedna osoba nie zebrała kompletu dokumentów i została Ona o tym fakcie poinformowana.


Jeśli pandemia nie spowoduje zaostrzenia sytuacji epidemicznej, to spotkamy się 4 września na egzaminie pisemnym i mam nadzieję, że ze wszystkimi na egzaminie ustnym.

Proszę cierpliwie oczekiwać pisemnego zawiadomienia, które będzie wysłane w drugiej połowie lipca, i przygotowywać się do egzaminów.


Waldemar Olczak – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB