Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 382).

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nim oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 1 czerwca 2020 r. na adres

lbs@lbs.piib.org.pl 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
projekt ustawy