Lubuskie - Warte Zachodu

wnioski o nadanie uprawnień budowlanych sesja 2/2020


OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ LOIIB


Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że
osoby zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 2/2020


od dnia 1czerwca do dnia 17 lipca 2020r.


Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą w:

1) GORZOWIE WLKP.
w biurze Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ul. Podmiejska Boczna 12 A :
– wtorki i czwartki w godz. 10.00 - 14.00


2) ZIELONEJ GÓRZE
w Placówce Terenowej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
ul. Niepodległości 22, piętro II:
- wtorki i czwartki w godz. 11.00 - 15.00


W godzinach dyżurów Komisja udziela także porad i konsultacji w zakresie uzyskania uprawnień budowlanych i przygotowania wniosków.
Zapraszamy również do konsultacji telefonicznych w/w godzinach:
LOIIB Gorzów Wlkp. tel 95 720 15 38


LOIIB Zielona Góra tel. 68 322 96 24 DOKUMENTY MOŻNA TEŻ PRZESYŁAĆ POCZTĄ DO DNIA 17 LIPCA BR.
(liczy się data stempla pocztowego)


NA ADRES:


Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Podmiejska Boczna 12A, 66-400 Gorzów Wlkp.


Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 2/2020 – 4 grudnia 2020r.

 

Wykaz wzorów dokumentów znajduje sie na naszej stronie internetowej w zakładce UPRAWNIENIA BUDOWLANE/ INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE