Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

wnioski o nadanie uprawnień budowlanych

 OGŁOSZENIE

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zawiadamia, że wnioski o nadanie uprawnień budowlanych

w sesji nr 1/2020

przyjmowane będą

w dniach 3 do 28 lutego

 

w siedzibie Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gorzowie WLKP.

przy ul. Podmiejska Boczna 12A

 

oraz w biurze Terenowej Placówki LOIIB w Zielonej Górze

przy Al. Niepodległości 22

 

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą w biurze Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej podczas dyżurów w Gorzowie Wlkp. w godzinach:

 

- wtorki w godz. 10:00 - 14:00

- czwartki w godz. 10:00 - 14:00

 

natomiast w biurze Placówki Terenowej w Zielonej Górze w godzinach:

 

- wtorki w godz. 11:00 - 15:00

- czwartki w godz. 11:00 - 15:00

 

W godzinach dyżurów Komisja udziela także porad i konsultacji w zakresie uzyskania uprawnień budowlanych i przygotowania wniosków.

 

Zapraszamy również do konsultacji telefonicznych w/w godzinach:

LOIIB Gorzów Wlkp. tel 95 720 15 38

LOIIB Zielona Góra tel. 68 322 96 24

 

Dokumenty można też przesyłać pocztą na adres:

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

ul. Podmiejska Boczna 12A, 66-400 Gorzów Wlkp.


Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 1/2020 – 22 maja 2020r.

 

Osoby, które uzyskały wynik negatywny egzaminu i zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu, winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu, najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, 

tj. do dnia 23 marca 2020r.

 

UWAGA:
Zgodnie z art. 12 pkt 4 i ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016r., poz. 290 z późn. zm.) pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania.