Lubuskie - Warte Zachodu

dni otwarte w ramach projektu Kompetencje dla budownictwa

Jeśli chciałbyś omówić warunki uczestnictwa w Projekcie lub potrzebujesz konsultacji przy wypełnianiu dokumentacji zgłoszeniowej do Projektu


ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z NASZYM DORADCĄ MOBILNYM!


Jeśli jesteś zainteresowany spotkaniem – skontaktuj się z nami, a umówimy się z Tobą na konkretną godzinę. Kontakt: 501 815 636


Projekt realizowany w okresie od 01.04.2019 do 30.06.2021.


Kolejny nabór planujemy rozpocząć już 13 stycznia 2020 r. zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Projektu.

Projekt jest skierowany do MŚP oraz ich pracowników z sektora budownictwa (PKD F) z całej Polski. Celem projektu jest podniesienie do końca czerwca 2021 zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze budownictwa w następujących obszarach tematycznych:

− dekarz

 − betoniarz-zbrojarz

 − montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych 

− kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno-finansowym 

− sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

− umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM (Building Information Modelling) 

 

Rekomendowanymi formami wsparcia są szkolenia oraz studia podyplomowe. Wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztów usługi. Maksymalna wysokość wsparcia dla MŚP wynosi 16 000,00 zł  na realizację usług rozwojowych.   

 

Projekt „Kompetencje dla budownictwa”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”

 

Zapraszamy do kontaktu


 501 815 636 ; biuro@akademiabudowlana.com.pl  


Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie


www.akademiabudowlana.com.pl