Lubuskie - Warte Zachodu

prośba o opinię

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczyna prace przygotowawcze do nowelizacji rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (dalej - rozporządzenie).

Rozporządzenie wymaga aktualizacji przede wszystkim ze względu na zmiany technologiczne, jakie nastąpiły w ciągu ostatniej dekady, konieczność aktualizacji odwołań do norm oraz dostosowania do innych regulacji, będących w polskim obiegu prawnym.W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z treścią projektu rozporządzenia oraz zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do 10 lutego 2020 r. na adres:


lbs@lbs.piib.org.pl  Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIBZałączniki:
Rozporządzenie