Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

Prośba o opinię

 Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie ewentualnych uwag wg załączonej tabeli w terminie do 12 listopada br. na adres

lbs@lbs.piib.org.pl

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

 Załączniki:
pismo GGK
tabela uwag