Lubuskie - Warte Zachodu

Prośba o opinię

Szanowni Państwo,

W załącznikach znajduje się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.


Uprzejmie proszę o przesyłanie uwag lub propozycji do projektów wg załączonej tabeli na adres


lbs@lbs.piib.org.pl  

w możliwie najkrótszym terminie


Z poważaniem:

 

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIB

 

 Załączniki:
pismo do PIIB
projekt ustawy
tabela uwag