Lubuskie - Warte Zachodu

Prośba o uwagi i propozycje do projektu ustawy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło konsultacje projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, wraz z uzasadnieniem i OSR. W związku z powyższym proszę o przesyłanie uwag lub propozycji do projektu ustawy wg załączonego wzoru do dnia 8 kwietnia 2019 r. na adres:

lbs@lbs.piib.org.pl

Przewodniczący Komisji Prawno - Regulaminowej LOIIB Mirosław GruszeckiZałączniki:
OSR pakiet przyjazne prawo
Ustawa pakiet przyjazne prawo
Uzasadnienie pakiet przyjazne prawo
Zał nr 1 do OSR Koszty - system teleinformatyczny URE
Załącznik - tabela uwag