Lubuskie - Warte Zachodu
WAŻNE Z dniem 01.11.2018 LOIIB zmieniła swoją siedzibę. Nowy adres to: ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4 66-400 Gorzów Wlkp.

Seminarium Lubuskie

W ramach seminarium organizator przewiduje:

 

* wykłady producentów:

prezentacje dotyczące nowoczesnych materiałów i technologii, nietypowych rozwiązań, wsparcie techniczne oraz materiały i  wytyczne do projektowania

 

* wykład eksperta:

 

Prosty czy skomplikowany proces budowlany? - w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego z uwzględnieniem najważniejszych zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie, Prawa wodnego, KPA oraz wybrane zagadnienia ze specustawy mieszkaniowej

 

Prowadzący: KATARZYNA KIS

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Spotkanie dedykowane jest dla architektów, projektantów i inżynierów. Udział w spotkaniu  jest BEZPŁATNY – wymaga jedynie potwierdzenia uczestnictwa.Załączniki:
Program