Lubuskie - Warte Zachodu

Prośba o opinię - propozycje zmian

W związku z  pismem Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu p. Adama Podgórskiego dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawno budowlane, przekazuję go, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do dnia 8 sierpnia 2017 r. na adres e-mail:
lbs@lbs.piib.pl

Mirosław Gruszecki przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej LOIIBZałączniki:
Zmiana Prawo budowlane