Lubuskie - Warte Zachodu
UWAGA 22.02.2018 szkolenie w Gorzowie wlkp. Badania termowizyjne w budownictwie Wykładowca: dr hab. Inż. Abdrahman Alsabry Prof. UZ

XVI Zjazd Sprawozdawczy PIIB

23 czerwca rozpoczął się  XVI Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Naszą izbę okręgową reprezentują koleżanka Ewa Bosy i koledzy Andrzej Cegielnik, Józef Krzyżanowski oraz Piotr Koczwara. W tym roku nasi delegaci bardzo aktywnie uczestniczą w pracach zjazdu.

 

Andrzej Cegielnik wybrany został na Przewodniczącego Zjazdu, Ewa Bosy uczestniczy w pracach Komisji Uchwał i Wniosków a Józef Krzyżanowski w pracach Komisji Mandatowej.

 

Podczas pierwszego dnia zjazdu wśród licznego grona zaproszonych gości obecni byli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer.

Pierwszy dzień obrad zdominowany został przez kwestie związane z zatwierdzeniem sprawozdań poszczególnych organów izby ( Krajowa Rada, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, Krajowy Sąd Dyscyplinarny, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowa Komisja Rewizyjna) oraz udzieleniem absolutorium Krajowej Radzie. Ze względu na sprawny przebieg obrad udało się także przesunąć z dnia jutrzejszego punkt związany z uchwaleniem budżetu.     

Miłym akcentem podczas zjazdu było wręczenie medali i odznaczeń. W tym roku wyróżniono członków izby m.in. złotymi i brązowymi krzyżami zasługi, odznaką honorową „Za zasługi dla budownictwa” i „Zasłużony dla drogownictwa” oraz medalami honorowymi PIIB. Szkoda tylko, że wśród osób wyróżnionych nie było nikogo z naszej izby okręgowej.

Pierwszy dzień obrad zjazdu zakończył się około godziny 18.00. Oczywiście odpoczynek nie dotyczy członków Komisji Uchwał i Wniosków, dla której właśnie teraz rozpoczęły się godziny wytężonej pracy, tak by podczas drugiego dnia zjazdu móc delegatom zaprezentować wnioski zgłoszone podczas zjazdu.Galerie: