Lubuskie - Warte Zachodu

Kierownik Robót specjalność rozbiórka obiektów budowlanych

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacyjnym prosimy o przesłanie CV z nazwą stanowiska i lokalizacją w tytule maila na adres: rekrutacja@skanska.pl

Zakres obowiązków: 

 • Planowanie, kierowanie i nadzorowanie wykonania robót budowlanych,
 • Nadzór i koordynacja robót podwykonawców,
 • Udział w procesie oferowania,
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań,
 • Sporządzanie dokumentacji powykonawczej,
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP.  

Od Kandydatów oczekujemy: 

 • Doświadczenia w nadzorowaniu robót rozbiórkowych obiektów budowlanych,
 • Uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • Dyspozycyjności,
 • Znajomości pakietu MS Office,
 • Prawa jazdy kat B.  

Oferujemy: 

 • Pracę realizowaną w sposób bezpieczny i etyczny, 
 • Współpracę z najlepszymi ekspertami w branży, 
 • Szeroką ofertę szkoleń w ramach Uniwersytetu Skanska, 
 • Możliwość zdobycia międzynarodowego doświadczenia,